Bernard Krawczyk

Prezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach – specjalność: komputerowe wspomaganie wytwarzania. W latach 1998-2003 pracował w Apexim i Avenir Telecom Polska odpowiadały za utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa na terenie Polski. W latach 2003-2005 pracował w firmie Computerland na stanowisku Account Managera w sektorze finansowym. W latach 2005-2007 zajmował stanowisko Dyrektora Sektora Przemysłowego w firmie Bazy i Systemy Bankowe.

Od 2007 roku był Dyrektorem Handlowym Sektora Przemysłowego – kluczowego obszaru działalności Spółki IT.expert. W marcu 2010 roku został Prokurentem IT.expert Sp. z o.o., w lutym 2011 roku został Wiceprezesem Zarządu IT.expert odpowiedzialnym za Sprzedaż i Marketing. Funkcję Prezesa Zarządu IT.expert Sp. z o.o. objął w lutym 2014 roku.

Marek Skrycki

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od 1992 roku zajmuje się wdrożeniami systemów informatycznych i produkcją oprogramowania. W latach 1995-2002 pracował jako Dyrektor ds. Wdrożeń w firmie ELBA CSB. Następnie jako Dyrektor Centrum Kompetencyjnego odpowiadał za rozwój transakcyjnych systemów bankowych w firmie ComputerLand.

Będąc Dyrektorem Projektów w latach 2002–2004 prowadził kluczowe przedsięwzięcia realizowane przez Sektor Bankowo-Finansowy firmy ComputerLand. W latach 2005-2007 jako Dyrektor ds. Realizacji Projektów w spółce Bazy i Systemy Bankowe był odpowiedzialny za realizację kontraktów i prowadzenie biura projektów spółki.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu w IT.expert Sp. z o.o. objął w grudniu 2007 roku.

Zbigniew Albera

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie Bankowości w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Computerland, gdzie w latach 2002-2004 pracował jako konsultant techniczny. W latach 2005-2008 pracował w firmie BSB na stanowisku Project Managera odpowiedzialnego za realizację kluczowych projektów spółki, a następnie jako Account Manager odpowiadał za sprzedaż do klientów sektora Bankowo-Finansowego.

Od 2008 roku pracuje w IT.expert, gdzie najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Sektora Sprzedaży Produktowej, następnie Dyrektora Sektora Klientów Strategicznych. W 2013 roku objął stanowisko Prokurenta IT.expert Sp. z o.o. Do Zarządu IT.expert Sp. z o.o. został powołany w marcu 2014 roku.