Opis

Nowoczesne zarządzanie zasobami i nieruchomościami umożliwiają realizację celów organizacji i pomagają budować jej przewagę konkurencyjną na rynku. Wyzwania te są wpisane w strategie firm stawiających na świadomy i kontrolowany rozwój. Zarządzanie rozproszonymi zasobami nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza, że obejmują one nie tylko zasoby informatyczne i materialne, lecz również aktywa niematerialne, takie jak oprogramowanie, umowy serwisowe, czy gwarancje.

Zastosowania

 • Zaawansowana inwentaryzacja i paszportyzacja zasobów
 • Zarządzanie nieruchomościami od nabycia poprzez realizację zadań obsługi i utrzymania do jej sprzedaży
 • Zarządzanie i monitorowanie kluczowych parametrów usług – SLA
 • Optymalizacja kosztów poprzez możliwość realizacji zadań i procesów na zasadzie JIT (ang. Just In Time)

Funkcjonalności

 • Zarządzanie pracami planowanymi i nieplanowanymi
 • Zarządzanie Umowami na każdym etapie życia zasobu
 • Zarządzanie gospodarka magazynową
 • Zarządzanie procesami zaopatrzenia

Produkt dla

Rozwiązania przeznaczone są dla organizacji każdej wielkości planujących wdrożenie lub wdrażające zarządzanie zasobami w całym ich cyklu życia, a w szczególności:

 • Przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami (np. Właściciele parków biznesowych)
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne i nieprodukcyjne
 • Przedsiębiorstwa panujące wdrożenie „Paszportyzacji” zasobów
 • Przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowane zasoby (transportowe, komunikacyjne)

Technologie