Cooperation

Zarządzanie Zasobami i Nieruchomościami

Zarządzanie i weryfikacja stanu zasobów oraz nieruchomości jest ważnym elementem kontroli nad majątkiem organizacji. Nowoczesne systemy zarządzania zasobami mogą nie tylko służyć celom sprawozdawczości, ale przede wszystkim jako element strategii sprawowania stałej kontroli.

Opis

Nowoczesne zarządzanie zasobami i nieruchomościami umożliwiają realizację celów organizacji i pomagają budować jej przewagę konkurencyjną na rynku. Wyzwania te są wpisane w strategie firm stawiających na świadomy i kontrolowany rozwój. Zarządzanie rozproszonymi zasobami nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza, że obejmują one nie tylko zasoby informatyczne i materialne, lecz również aktywa niematerialne, takie jak oprogramowanie, umowy serwisowe, czy gwarancje.

Zastosowania

 • Zaawansowana inwentaryzacja i paszportyzacja zasobów
 • Zarządzanie nieruchomościami od nabycia poprzez realizację zadań obsługi i utrzymania do jej sprzedaży
 • Zarządzanie i monitorowanie kluczowych parametrów usług – SLA
 • Optymalizacja kosztów poprzez możliwość realizacji zadań i procesów na zasadzie JIT (ang. Just In Time)

Funkcjonalności

 • Zarządzanie pracami planowanymi i nieplanowanymi
 • Zarządzanie Umowami na każdym etapie życia zasobu
 • Zarządzanie gospodarka magazynową
 • Zarządzanie procesami zaopatrzenia

Produkt dla

Rozwiązania przeznaczone są dla organizacji każdej wielkości planujących wdrożenie lub wdrażające zarządzanie zasobami w całym ich cyklu życia, a w szczególności:

 • Przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami (np. Właściciele parków biznesowych)
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne i nieprodukcyjne
 • Przedsiębiorstwa panujące wdrożenie „Paszportyzacji” zasobów
 • Przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowane zasoby (transportowe, komunikacyjne)

Technologie