Security

Zarządzanie tożsamością (IDM)

Zarządzanie tożsamością to procedury, systemy i rozwiązania wspierające proces cyklu życia pracownika w organizacji, kontrolujące dostęp do usług oraz aplikacji.

Opis

Zarządzanie Tożsamością i Dostępem określić można jako kombinację procesów, technologii i polityk, które pozwalają na zarządzanie elektronicznymi tożsamościami oraz określenie sposobu w jaki są one używane do zapewnienia dostępu do informacji zebranych w zasobach informatycznych przedsiębiorstwa. Konieczność dostosowania własnych procedur i polityk do zmieniających się przepisów oraz problemy związane z zarządzaniem dynamicznie rozwijającymi się środowiskami IT stały się strategicznym imperatywem dla przedsiębiorstw do wdrożenia systemu zarządzania tożsamością.

Zastosowania

 • Sprawne zarządzanie dostępem do usług i aplikacji
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji
 • Centralizacja informacji i procedur postępowania z użytkownikami
 • Redukcja kosztów związanych z administracja użytkownikami
 • Utworzenie spójnej architektury i procedur zarządzania tożsamością
 • Podniesienie jakości usług w ramach umów SLA
 • Zarządzanie ryzykiem i zgodność z obowiązującymi przepisami

Funkcjonalności

 • Przestrzeganie i egzekwowanie procedur i regulacji
 • Zwiększenie operacyjności biznesowej przedsiębiorstwa
 • Przestrzeganie zasad rozdzielności uprawnień
 • Zarządzanie uprawnieniami do kluczowych systemów i aplikacji
 • Wsparcie dla organizacyjnych procesów związanych z obsługą pracownika
 • Okresowa weryfikacja posiadanych przez pracowników uprawnień i dostępów
 • Raportowanie i rozliczanie użytkowników z uprawnień

Produkt dla

Rozwiązania przeznaczone są dla organizacji każdej wielkości poszukującej aktywnego zarządzania procesami związanymi z obsługą cyklu życia pracownika organizacji. Zastosowanie zarządzania tożsamością i uprawnieniami znajdzie również szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie poszukuje się metod automatyzacji procesów zarządzania uprawnieniami oraz wdrażaniem usystematyzowanych modeli uprawnień. Rozwiązanie będzie również odpowiedzią na wiele wyzwań, którymi sprostać muszą działy audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa.

Technologie