Zamówienia Publiczne C|3.0

Zamówienia Publiczne C|3.0 umożliwia pełne przeprowadzenie Zamówienia Publicznego zgodnie z Ustawą PZP. Jest to kompleksowy system do zarządzania i automatyzacji Planów Zamówień, obiegu Zapotrzebowań, Wniosków i Protokołów, wsparcia przygotowania dokumentacji przetargowej jaki i pracy samej Komisji Przetargowej oraz wszelkich dokumentów i zadań z nimi związanych. System przyspiesza procesowanie i dostęp do dokumentów, wprowadza transparentność, usprawnia proces wymiany informacji pomiędzy pracownikami w organizacji.

Zamówienia Publiczne C|3.0 jest jednym z produktów platformy Cameleoo, który pozwala na pełną automatyzację obsługi dokumentów i spraw, zamieniając obieg dokumentów papierowych na obieg dokumentów w postaci elektronicznej (workflow). Wdrożenie w wielu oddziałach jednolitego procesu obiegu dokumentów usprawnia i przyspiesza pracę pracowników oraz daje pełną kontrolę nad przepływem dokumentów co pozwala również prześledzić procesy decyzyjne z nimi związane.

Szerokie możliwości konfiguracji, dostosowania słowników, warstwy wizualnej i prezentacyjnej oraz zakres przetwarzanych danych zapewnia idealne dopasowanie aplikacji dla konkretnej organizacji.

Produkt może współpracować z innymi systemami do obiegu dokumentów platformy Cameleoo np. Samorząd C|3.0, Kancelaria i obieg dokumentów C|3.0 czy Obsługa faktur C|3.0.

Zastosowania

 • Obsługa procesów i procedur w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych
 • Stworzenie i procesowanie Planu zamówień publicznych
 • Wsparcie przeprowadzenia Procedury Przetargowej:
  • Automatyzuje czynności np. poprzez użycie definiowalnych szablonów procedur przetargowych, wbudowanie gotowych mechanizmów weryfikujących
  • Udostępnia mechanizmy prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych przez różne komórki organizacyjne w sposób indywidualny i zbiorczy
  • Daje możliwość prowadzenia i wypełniania Protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uwzględniając chronologię czynności wynikającą z przyjętego trybu postępowania
  • Wspiera Komisję Przetargową na etapie oceny Wniosków o dopuszczenie / Ofert umożliwiając automatyczną ocenę i porównanie Wniosków / Ofert według wprowadzonych kryteriów
  • Monitorowanie terminów czynności przetargowych
 • Zrealizowane i toczące się zamówienia publiczne podlegają pełnej ewidencji, a także umożliwiają raportowania w ramach planu zamówień publicznych i zgłaszanie zapotrzebowań przez poszczególne komórki lub jednostki
 • Wprowadza możliwość przesyłania wszystkich stosownych informacji zarówno do biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych jak i Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
 • Umożliwia wyszukiwanie dokumentów po atrybucie np. numer dokumentu, data wpłynięcia, próg, tryb, typ dokumentu, rodzaj decyzji, terminy, osoba odpowiedzialna.
 • Archiwizacja, klasyfikacja i kategoryzacja, generowanie dokumentów w postaci elektronicznej do popularnych formatów plików (np. .DOCX, .PDF).
 • Pełna kontrola nad dostępem do dokumentów
 • Monitoring czasu procesowania dokumentów

Funkcjonalności

 • Aplikacja dostępna przez przeglądarkę internetową
 • Możliwość współpracy z innymi produktami platformy Cameleoo
 • Konfigurowalny interfejs użytkownika
 • Wbudowane mechanizmy reguł biznesowych i walidacji danych
 • Silnik procesów workflow zgodny ze standardem BPMN2.0
 • Skanowanie i OCR dokumentów
 • Podpis elektroniczny
 • Masowy import i eksport danych
 • Raporty
 • Wewnętrzne archiwum dokumentów
 • Wersjonowanie i audyt dokumentów
 • Konfigurowalny mechanizm powiadomień e-mail i SMS
 • Szeroki wachlarz integracji: LDAP (np. Active Directory), ESP, e-PUAP, e-Urząd, BIP, kancelaria / obieg dokumentów
 • Integracja z systemami księgowymi ERP (SAP) i CRM
 • Obsługa JRWA, CPV, TERYT, struktury organizacyjnej
 • Obsługa języka skryptowego, umożliwiająca rozszerzenie funkcjonalności przez Klienta

Produkt dla

Produkt skierowany jest do podmiotów zobligowanych do stosowania Ustawy PZP. Cameleoo Zamówienia Publiczne zapewnia efektywne i szybkie rejestrowanie, zarządzanie i archiwizowanie informacji związanych z Zamówieniami. Przyczynia się do redukcji kosztów, czasu wprowadzania danych, dostępu i wyszukiwania wszelkich informacji związanych z przechowywanymi informacjami. Możliwość łączenia wielu produktów (np. Samorząd C|3.0Kancelaria i obieg dokumentów C|3.0, Obsługa faktur C|3.0, Archiwum C|3.0) w jednolity system, zapewnia ogromną uniwersalność rozwiązania.

Technologie