Smart City

Wewnętrzne systemy GPS

Dane lokalizacyjne można wykorzystać do optymalizacji i aranżacji punktów obsługi, wyceny lokali lub umiejscowienia dodatkowych elementów infrastruktury budynkowej.

Opis

Dzisiejsza technologia pozwala na lokalizację przy pomocy GPS i GLONASS. Jednakże, te technologie wymagają sygnalizacji z satelitów, dlatego nie sprawdzają się w budynkach. Systemy nawigacji wewnętrznej mogą wykorzystywać nowoczesne technologie takie jak RIFD, beacon lub sieć WIFI. Powiązanie aktualnej pozycji z mapami budynków pozwala na analizę ruchu i usprawnienie ruchu wewnątrz budynku, np. automatyczne wyznaczanie i śledzenie tras i kierunków ruchu, optymalizacja i usprawnienie systemu parkowania pojazdów czy analiza przepływu użytkowników wewnątrz budynków.

Zastosowania

  • Budynki użyteczności publicznej (obiekty handlowe, rekreacyjne)
  • Publiczne instytucje obsługujące klienta
  • Dworce i ciągi komunikacyjne
  • Parkingi budynkowe i podziemne

Funkcjonalności

  • Usprawnienie ruchu wewnątrz budynków
  • Optymalizacja i analiza ruchu klientów
  • Efektywne wykorzystanie powierzchni i optymalizacja umiejscowienia infrastruktury budynkowej
  • Zaawansowane systemy bezpieczeństwa, pozwalające na lokalizację intruzów

Produkt dla

Wewnętrzne systemy lokalizacji niezbędne są wszędzie tam, gdzie występuje nasilony ruch i/lub dotarcie do punktu docelowego może nastręczać trudności. Systemy te są także niezbędne w przypadkach, gdy niezbędna jest optymalizacja i reorganizacja tras ruchu. Wewnętrzne systemy lokalizacji przynoszą ogromną korzyść w powiązaniu z innymi systemami z grupy SmartCity. Konwergencja usług pozwala na pełną analizę i optymalizację ruchu pieszego i kołowego w obrębie budynków i innych miejsc, w których nie jest dostępna nawigacja satelitarna. IT.expert swoja ofertę kieruje przede wszystkim do sektora finansowego, przemysłowego, energetycznego, chemicznego oraz publicznego.

Technologie