Cooperation

Systemy zarządzania drukiem

Standaryzacja pracy użytkowników oraz zintegrowane zarządzanie drukiem pozwalają na obniżenie wolumenu drukowanych stron, ujednolicenie serwisu urządzeń oraz logiczne zarządzanie kosztami w podziale na zdefiniowane centra kosztowe.

Opis

Systemy zarządzania drukiem to przede wszystkim rozwiązania skierowane do dużych organizacji, które chcą lepiej kontrolować obszar wydruków. Rozwiązania z obszaru druku zapewniają obsługę rozliczeń, zabezpieczenie i kontrolę dostępu do urządzeń, ułatwiają kontrolę kosztów wydruku, jednoczenie zapewniając bezpieczeństwo poufnych dokumentów. Zarządzanie wydrukiem zwiększa produktywność i wykorzystanie posiadanych urządzeń, poprawiają bezpieczeństwo i kontrolę, ułatwiają wykorzystanie urządzeń poprzez stosowanie ujednoliconych terminali i aplikacji. Integracja z usługami katalogowymi pozwala kontrolować kto, kiedy i ile wykorzystywał usług z obszaru wydruków i skanowania, co ułatwia kontrolę kosztów i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą IT.expert.

Zastosowania

 • Kontrola i ewidencja kosztów związanych z wydrukiem w organizacji o  wysokim wolumenie drukowanych stron oraz różnorodności posiadanych urządzeń
 • Kontrola dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarskich
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności drukowanych dokumentów
 • Zarządzanie i kontrola każdej z operacji drukowania, kopiowania i skanowania w celu uzyskania dokładnego rozliczenia ponoszonych nakładów, z dokładnością do pojedynczych kopii dokumentów
 • Przy dużych obciążeniach zastosowanie druku podążającego i przekierowywanie poleceń do najmniej obciążanych, najbliżej dostępnych dla użytkownika, urządzeń, tym samym optymalizacja wykorzystania urządzeń wielofunkcyjnych

Funkcjonalności

 • Drukowanie, kopiowanie oraz skanowanie na dowolnym podłączonym do Systemu urządzeniu
 • Wydruk poufny
 • Skanowanie do email, folderów sieciowych, systemów zewnętrznych
 • Zarządzanie osobistą kolejką wydruków
 • Rejestrowanie ilości wydruków przesyłanych na urządzenie
 • Przekierowanie większej ilości stron z drukarki lokalnej na urządzenie wielofunkcyjne
 • Raportowanie
 • Eksport danych rozliczeniowych do innych systemów

Produkt dla

Rozwiązania z zakresu zarządzania drukiem przeznaczone są dla wszystkich Klientów, niezależnie od sektora, którzy poszukują możliwości w zakresie usystematyzowania, kontroli i zarządzania sposobem wykorzystania urządzeń drukujących, a także poszukują wymiernych oszczędności w zakresie utylizacji urządzeń i zużycia materiałów eksploatacyjnych. IT.expert posiada szereg doświadczeń wdrożeniowych, zarówno w instytucjach publicznych jak i komercyjnych, które obejmowały zarówno systemy druku, urządzenia a także kompleksową obsługę outsourcingu.

Technologie