Cloud

Systemy zarządzania danymi – Backup i Archiwizacja

Zarządzanie danymi to nie tylko backup i archiwizacja, ale też polityki archiwizacji, systemy zarządzania kopiami zapasowymi, aplikacje oraz infrastruktura wspierające plany ciągłości działania.

Opis

 • Rosnąca wartość informacji wymaga zapewnienia odpowiedniej strategii zarządzania danymi, która powinna być nieodzowną częścią planów ciągłości działania organizacji. Nasze rozwiązania pomagają optymalnie zbalansować koszt rozwiązania oraz ryzyko utraty danych. Rozwiązujemy problemy związane z długoterminowym przechowywaniem oraz zarządzaniem danymi optymalizując koszty.
 • Optymalny wybór systemu zarządzania kopiami zapasowymi zapewnia bezpieczeństwo danych, korzystne koszty zakupu i utrzymania oraz pewność szybkiego i niezawodnego odtworzenia danych.
 • Budowa zintegrowanego systemu zarządzania danymi powinna uwzględniać politykę archiwizacji danych organizacji. Archiwizacja rozwiązuje problemy rosnących kosztów utrzymania i zakupu drogich systemów dyskowych, konieczności rozbudowy systemów zarządzania kopiami zapasowymi, spełnienia wymogów prawnych związanych z przetwarzaniem danych.

Zastosowania

 • Realizacja polityki bezpieczeństwa organizacji
 • Podstawowy element planów odtwarzania awaryjnego
 • Bezpieczna kopia zapasowa w Chmurze
 • Minimalizacja skutków awarii i błędów ludzkich
 • Optymalizacja pracy serwerów pocztowych
 • Ograniczenie kosztów zakupu i utrzymania pamięci masowych
 • Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi
 • Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych
 • Długoterminowe przechowywanie danych

Funkcjonalności

 • Szybkie wykonanie kopii zapasowej
 • Niezawodne i szybkie odtworzenie danych
 • Odtworzenie w Zapasowym Centrum Przetwarzania
 • Optymalizacja za pomocą technologii Deduplikacji Danych
 • Bezpieczna kopia w Chmurze
 • Optymalne i bezpieczne zarządzanie przechowywanymi zasobami prowadzące do obniżenia kosztów
 • Narzędzia e-Discovery wspomagające szybką analizę danych
 • Egzekwowanie wdrożonych zasad i zgodności z przepisami prawnymi
 • Eliminacja plików PST

Produkt dla

Rozwiązania z obszaru zarządzania danymi kierowane są dla organizacji z dowolnego sektora gospodarki, które wykorzystują przetwarzanie danych w procesach biznesowych. Systemy zarządzania kopiami zapasowymi oraz archiwizacją danych są nieodzownym elementem zarządzania danymi polityki bezpieczeństwa organizacji. IT.expert swoja ofertę kieruje przede wszystkim do sektora finansowego, przemysłowego, energetycznego, chemicznego oraz publicznego.

Technologie