Cloud

Systemy wirtualizacji

Wirtualizacja może obejmować serwery, systemy pamięci masowej oraz stacje robocze. Platformy wirtualizujace zasoby serwerów fizycznych to dzisiaj najczęściej spotykane środowiska do udostępniania zasobów fizycznych.

Opis

Wirtualizacja może obejmować serwery, systemy pamięci masowej oraz stacje robocze. Platformy wirtualizujące zasoby serwerów fizycznych to dzisiaj najczęściej spotykane środowiska do udostępniania zasobów fizycznych. Wirtualizacja serwerów to inaczej maskowanie ich zasobów, w tym liczby i tożsamości poszczególnych serwerów fizycznych, procesorów i systemów operacyjnych, prezentując ich użytkownikom skonsolidowaną pulę zasobów. Wirtualizacja pamięci masowych to agregacja zasobów zapewniająca możliwość wykorzystania dowolnych dysków lub macierzy dyskowych w sposób niezależny od możliwości urządzeń fizycznych, ograniczeń czy lokalizacji. Wirtualizacja stacji roboczych zwiększa kontrolę i możliwości zarządzania dostępem do danych oraz aplikacji. Wirtualizacja maszyn użytkowników to też optymalizacja wykorzystania i udostępniania zasobów obliczeniowych oraz licencji oprogramowania przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmów tworzenia kopii zapasowych.

Zastosowania

 • Wirtualizacja serwerów, stacji roboczych i aplikacji
 • Budowa chmur prywatnych i hybrydowych
 • Budowa planów przełączania przetwarzania między lokalizacjami
 • Budowa klastrów niezawodnościowych i wydajnościowych
 • Zarządzanie wydajnością i przetwarzaniem środowisk wirtualnych
 • Zwiększenie współczynnika wirtualizacji*
 • Zwiększenie stopnia wykorzystania zasobów serwerów
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych i kapitałowych

*współczynnik wirtualizacji – liczba instancji systemów operacyjnych per serwer fizyczny

Funkcjonalności

 • Wirtualizacja, konsolidacja i współdzielenie zasobów serwerów x86
 • Wirtualizacja stacji roboczych i aplikacji
 • Wirtualizacja sieci i pamięci masowej
 • Klastry lokalne i rozproszone geograficznie
 • Wysoka dostępność i niezawodność środowiska
 • Przenoszenie oraz migracja systemów i danych
 • Automatyzacja przełączania przetwarzania pomiędzy środowiskami
 • Centralna konsola zarządzania
 • API do systemu wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych

Produkt dla

Produkt przeznaczony dla Klientów, niezależnie od wielkości organizacji, poszukujących sprawdzonych i stabilnych rozwiązań infrastrukturalnych, a także dla tych, którzy chcą zautomatyzować procesy przygotowania i zarządzania infrastrukturą. Nasze systemy wirtualizacji są również odpowiedzią dla Klientów potrzebujących zunifikowanej warstwy zarządzającej heterogenicznym środowiskiem sprzętowym, a także tych którzy chcą delegować zarządzanie poszczególnymi warstwami stosu aplikacji lub pulami zasobów sprzętowych do wydzielonych Grup Biznesowych.

Rozwiązania z obszaru wirtualizacji przeznaczone są dla tych, którym zależy na optymalizacji kosztów zakupu i utrzymania infrastruktury serwerowej.

Technologie