Security

Systemy ochrony danych (DLP & AML)

Najskuteczniejszą ochroną przed atakami typu Advanced Persistent Threat (APT) oraz kradzieżą i utratą informacji są systemy antykradzieżowe, antymalware oraz aplikacje Data Loss Prevention (DLP) działające w newralgicznych punktach sieci.

Opis

Statystyki włamaniowe, w wyniku których dochodzi do ulotu lub kradzieży danych z sieci ukazują, iż w dalszym ciągu, tak jak i dziesięć lat temu, zdecydowana większość ataków odbywa się z wnętrza sieci. Oznacza to, że ataki, mające na celu kradzież danych są coraz bardziej wyrafinowane i wykorzystują najsłabsze ogniwa w łańcuchu sieci organizacji, czyli komputery i aplikacje użytkowników. Najskuteczniejszą ochroną przed atakami APT oraz kradzieżą i utratą informacji są systemy antykradzieżowe, antymalware oraz DLP działające w sieci, a dokładnie w jej newralgicznych punktach.

Zastosowania

  • Sieci organizacji przetwarzające dane wrażliwe i narażone na potencjalne zagrożenia zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz sieci.
  • Sieci central i oddziałów organizacji, gdzie znajdują się zasoby informatyczne przetwarzające i przechowujące dane oraz stacje robocze użytkowników.
  • Jednostki samorządowe, rządowe oraz ambasady, narażone na długotrwałe ataki ATP w celu wykradzenia informacji wrażliwych lub sparaliżowania funkcjonowania procesów informacyjnych, będących podstawą funkcjonowania tych jednostek.
  • Instytucje finansowe.

Funkcjonalności

  • Wykrywanie ataków ATP mających na celu kradzież danych.
  • Wykrywanie prób wyniesienia lub wysłania danych niezależnie od sposobu transmisji, w tym szyfrowanej.
  • Wykrywanie wrażliwych informacji zapisanych również w obrazach.
  • Wykrywanie szkodliwego kodu (malware).
  • Wykrywanie prób ataków oraz ataków (w tym dnia zerowego) na bazie nie tylko sygnatur, ale również na bazie mechanizmów wykrywających metody ataków.
  • Automatyczna korelacja zdarzeń odległych geograficznie w topologii sieci jak i odległych w czasie.

Produkt dla

Oferta skierowana jest do organizacji z dowolnych branż, które kładą nacisk na bezpieczeństwo wrażliwych danych oraz informacji niezależnie od faktu posiadania dostępu do Internetu lub bezpieczeństwa styku sieci. Dane technologiczne są nierzadko tak samo ważne, jak dane finansowe lub dane osobowe. Tym samym jest to szczególnie ważne dla sektora finansowego, przemysłowego, chemicznego, medycznego oraz publicznego.

Technologie