Smart City

Systemy informacyjno - komunikacyjne ICT

Zintegrowane systemy informacyjno-komunikacyjne ICT są podstawą budowy rozwiązań Smart City.

Opis

Fundamentem dobrego funkcjonowania organizacji jest integracja, agregacja i analiza danych pochodzących z wielu źródeł – to zadanie spełniają systemy informacyjno-komunikacyjne. Podstawą działania jest idea „internetu rzeczy” i otwarty interfejs wymiany danych, dzięki któremu ze zagregowanych danych mogą korzystać inne organizacje lub aplikacje. Integracja danych pochodzących z wielu źródeł (czujniki, mierniki, systemy CCTV, itp.) i możliwość wywoływania reakcji, znacząco zwiększa wydajność i efektywność funkcjonowania organizacji poprzez automatyzację realizacji funkcji biznesowych i zwiększenie dostępności danych.

Zastosowania

  • Rozwiązania Smart City
  • Bezpieczeństwo publiczne (system monitorowania, ratownictwo, służby porządku publicznego)
  • Wymiana danych pomiędzy organizacjami

Funkcjonalności

  • Udostępnianie danych pomiędzy systemami i organizacjami
  • Automatyzacja reakcji na anomalie
  • Integracja danych z wielu niepowiązanych źródeł
  • Analiza i korelacja zdarzeń

Produkt dla

Na zaawansowane systemy informacyjno-komunikacyjne ICT składają się wszystkie komponenty infrastruktury informatycznej i oprogramowania. Rozwiązania ICT dedykowane są przede wszystkim do organizacji publicznych takich jak jednostki administracji lokalnej i centralnej, ale także dla organizacji, które muszą integrować dane z wielu źródeł. IT.expert swoja ofertę kieruje przede wszystkim do sektora finansowego, przemysłowego, energetycznego, chemicznego oraz publicznego.

Technologie