Samorząd C|3.0

Systemy dziedzinowe są kluczowym elementem nowoczesnej administracji samorządowej. Usługi komunalne urzędu dostępne 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Opis

Cameleoo SDDS to Platforma aplikacyjna o budowie modułowej, z gotowymi rozwiązaniami dla samorządów wprowadzających elektroniczną administrację. Gotowe rozwiązania spełniające aktualne normy prawne, dostosowane do trybu procesowania spraw przyjętego w danym samorządzie. Isnieje możliwość uruchomienia portalu dla mieszkańców i przedsiębiorców lub komunikacji z już istniejącymi rozwiązaniami. Łatwe wdrożenie nowych aplikacji oraz szybkie uruchomienie wielokanałowego przyjmowania spraw i dokumentów. Mechanizmy przekazywania dokumentów, integracje z platformami centralnymi typu ePUAP zapewniają możliwość rozbudowy platformy. Oferujemy dedykowane aplikacje obejmujące siedem kluczowych obszarów (systemów dziedzinowych) wraz z możliwością uruchomienia dodatkowych elementów, takich jak portale urzędowe, obieg dokumentów czy archiwum elektroniczne.

Zastosowania

 • Ewidencja nieruchomości
 • Ewidencja zabytków
 • Sprzedaż alkoholu
 • Odpady komunalne
 • Obsługa pracy instytucji zarządzających Gminą
 • Obsługa zamówień publicznych
 • Zajęcie pasa

Funkcjonalności

 • Aplikacje dostępne przez przeglądarkę internetową,
 • Konfigurowalny interfejs użytkownika,
 • Wbudowane mechanizmy reguł biznesowych i walidacji danych,
 • Silnik procesów workflow zgodny ze standardem BPMN2.0,
 • Skanowanie i OCR dokumentów,
 • Masowy import i eksport danych,
 • Wewnętrzne archiwum dokumentów,
 • Wersjonowanie i audyt dokumentów,
 • Automatyczne generowanie pism urzędowych wg określonych szablonów,
 • Konfigurowalny mechanizm automatycznych powiadomień mailowych SMS,
 • Obsługa języka skryptowego, umożliwiająca rozszerzenie funkcjonalności przez Klienta,
 • Szeroki wachlarz możliwości integracji:LDAP (np. Active Directory), e-PUAP, e-Urząd, EZD, EOP, BIP,
 • Obsługa i walidacja danych referencyjnych: m.in. REGON, PESEL, TERYF, EGIB, PLPiS,
 • Obsługa JRWA, CPV, struktury organizacyjnej,
 • Mechanizm integracji z mapami GIS
 • Jednolita architektura rozwiązania niezależnie od ilości uruchomionych aplikacji.

Produkt dla

Aplikacje do obsługi mieszkańców i e-administracji to Systemy Dziedzinowe przeznaczone przede wszystkim dla administracji samorządowej na poziomie gminy i powiatu ale również i dla miast. Dedykowane rozwiązanie umożliwiające uruchomienie jednej lub wielu aplikacji (Systemów Dziedzinowych) w środowisku Klienta. Szerokie możliwości konfiguracji, dostosowania słowników, warstwy wizualnej i prezentacyjnej, szablonów, raportów oraz zakresu przetwarzanych danych zapewnia idealne dopasowanie aplikacji do konkretnego Urzędu.
SDDS to 1.717 wdrożeń w 283 Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa mazowieckiego.

Technologie

Nasze pozostałe produkty

logo-debtcollectorcameleoo1sopp_logospod-logo-oferta

Skontaktuj się z nami