Cooperation

Systemy do obsługi procesów i obiegu dokumentów

Zarządzanie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz tworzenie dokumentów i spraw zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi organizacji.

Opis

Elektroniczny obieg dokumentów to nowoczesne rozwiązanie bazujące na systemach i produktach klasy Enterprise Content Management, Business Process Management oraz Case Management. Rozwiązania te zapewniają możliwość zarządzania procesem obsługi spraw i dokumentów w ramach wewnętrznych procesów biznesowych organizacji. Rejestry danych, formularze elektroniczne, digitalizacja dokumentów, audyt, wersjonowanie zastępstwa i wiele innych funkcji wpływają korzystnie na realizację zadań procesów i procedur realizowanych przez pracowników. Elektroniczny Obieg Dokumentów to cecha nowoczesnej i dojrzałej organizacji.

Zastosowania

 • Elektroniczny obieg dokumentów i spraw w organizacji
 • Digitalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • Dedykowany system do obsługi backoffice
 • Centralne repozytoria danych i dokumentów w przedsiębiorstwie
 • Systemy obsługi wniosków
 • Redukcja kosztów obsługi administracyjnej
 • Kontrola dystrybucji i dostępu do informacji
 • Reorganizacja procesów wewnętrznych organizacji

Funkcjonalności

 • Stosowanie standardów BPMN dla procesów workflow
 • Integracja z LDAP (np. Active Directory)
 • Skanowanie i OCR dokumentów
 • Wersjonowanie i audyt dokumentów
 • Klasyfikacja dokumentów (np. JRWA)
 • Masowy import i eksport danych
 • Generowanie szablonów pism
 • Integracja ze strukturą organizacyjną

Produkt dla

Rozwiązania z tego zakresu przeznaczone są dla wszystkich organizacji niezależnie od sektora, które szukają możliwości w zakresie usystematyzowania procesów w obszarze obiegu dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania, archiwizowania oraz tworzenia dokumentów i spraw zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi organizacji.

Technologie