Mobility

System zarządzania klasy MDM

Mobile Device Management (MDM) to oprogramowanie służące do zdalnego zarządzania i zabezpieczania urządzeń przenośnych pracowników firm i instytucji państwowych.

Opis

MDM (Mobile Device Management) to rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które umożliwiają działom IT monitorowanie, zarządzanie i zabezpieczanie mobilnego sprzętu wykorzystywanego przez pracowników. Są to przede wszystkim smartfony i tablety, które często służą użytkownikom zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Zaliczamy tu także mobilne drukarki czy mobilne punkty sprzedaży (POS). Systemy te obsługują urządzenia różnych producentów i pracują pod kontrolą różnych systemów operacyjnych (Android, iOS czy Windows).

Zastosowania

 • Procesy biznesowe
 • Bezpieczeństwo komunikacji z zasobami korporacyjnymi
 • Wprowadzanie i obsługa aplikacji na urządzenia mobilne
 • Nadzór nad poziomem kontroli urządzeń mobilnych

Funkcjonalności

 • Konfiguracja poczty w firmie
 • Połączenia APN
 • Konfiguracja Wi-Fi
 • Ustawienie certyfikatów
 • Dystrybucja aplikacji i jej instalacja przez użytkownika
 • Blokowanie dostępów i wymuszanie hasła dostępu
 • Podgląd ustawień, konfiguracji i pulpitu na urządzeniach mobilnych przez dział IT
 • Zdalna pomoc dla urządzeń mobilnych z działu IT
 • Zdalne zarządzania urządzeniami mobilnymi, wymuszanie reguł i restrykcji

Produkt dla

Oprogramowanie typu MDM często wdraża się w połączeniu z dodatkowymi zabezpieczeniami i innymi narzędziami w celu stworzenie kompletnego systemu zabezpieczeń i zarządzania. Większość systemów MDM oferuje zabezpieczenia typu end-to-end. W chwili obecnej coraz więcej firm i instytucji wdraża system MDM dbając o dostęp do swoich informacji biznesowych. Duże firmy, zatrudniające wielu pracowników, którym zapewniają urządzenia mobilne do pracy, korzysta z tego typu rozwiązań. Bardzo dobrym przykładem odbiorców usługi są służby mundurowe, które są w posiadaniu niepublicznych danych obywateli polski i projektów o randze państwowej wymagających kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa.

Technologie