Cooperation

System przyłączeniowy C|3.0

Kompleksowy System Obsługi Procesu Przyłączeniowego.

System przyłączeniowy C|3.0 to rozbudowana aplikacja umożliwiająca realizację podstawowych celów firm dystrybucyjnych w zakresie obsługi nowych lub zmiany istniejących przyłączy do swoich sieci (prąd, gaz, C.O., sieci komunalne). Aplikacja dostosowana jest do organizacji podlegających regulacjom URE.

System przyłaczeniowy C|3.0 jest jednym z produktów platformy Cameleoo. Ten kompleksowy system obsługi procesu przyłączeniowego w szczególności obejmuje etap przyjęcia wniosku, wydania warunków przyłączenia, obsługi zawarcia umowy, realizacji – w tym inwestycji, po przekazanie sprawy do rozliczenia i wystawienia Potwierdzenia Możliwości Świadczenia Usługi. Aplikacja umożliwia szereg natywnych integracji usprawniających działanie w ramach infrastruktury informatycznej Klienta w zakresie systemów ERP (FK), zarządzania majątkiem sieciowym, systemem zarządzania dokumentami oraz portalami ekstranetowymi do obsługi klientów. System przyłączeniowy C|3.0  jest gotowym produktem posiadającym duże możliwości konfiguracji i dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnej organizacji dystrybucyjnej.

Wdrożenie w wielu oddziałach jednolitego procesu obiegu dokumentów usprawnia i przyspiesza pracę pracowników oraz daje pełną kontrolę nad przepływem dokumentów co pozwala również prześledzić procesy decyzyjne z nimi związane.

Szerokie możliwości konfiguracji, dostosowania słowników, warstwy wizualnej i prezentacyjnej oraz zakres przetwarzanych danych zapewnia idealne dopasowanie aplikacji dla konkretnej organizacji.

Produkt może współpracować z innymi systemami do obiegu dokumentów platformy Cameleoo np. Kancelaria i obieg dokumentów C|3.0 czy Obsługa faktur C|3.0.

Zastosowania

 • Obsługa procesów i procedur w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami URE.
 • Obsługa procesu analizy i wydania warunków przyłączenia, obsługa zarówno nowych przyłączy jak i zmian mocy,
 • Proces obsługi zawarcia umowy o przyłączenie z Klientem oraz przygotowania wzoru umowy,
 • Proces realizacji przyłączenia, obejmującego ewidencję wpłat, polecenie wystawienia faktur oraz przyjęcie dokumentacji projektowej od Klienta,
 • Proces rozliczenia opłaty za przyłączenie, w tym weryfikacja stanu, komunikacja z systemami FK, polecenie wystawienia faktur,
 • Proces załączenia pod napięcie, obejmujący obsługę gotowości instalacji odbiorczej i wystawienie karty danych,
 • Monitorowanie czasu na wydanie warunków przyłączenia, aktualnego statusu sprawy przyłączeniowej, terminów realizacji przyłączenia wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług,
 • Proces pism przychodzących do sprawy/umowy przyłączeniowej, w tym podprocesy aneksowania warunków przyłączeniowych.

Funkcjonalności

 • Aplikacja dostępna przez przeglądarkę internetową
 • Możliwość współpracy z innymi produktami platformy Cameleoo,
 • Silnik procesów workflow zgodny ze standardem BPMN2.0,
 • Formularze elektroniczne oparte o wizualny edytor (Cameleoo Forms),
 • Mechanizm obsługi szablonów dokumentów,
 • Pełna obsługa struktury organizacyjnej wraz z uprawnieniami, rolami, opiekunami i technologami, w rozbiciu na wiele oddziałów/jednostek, integracja z Active Directory,
 • Gotowe mechanizmy słowników, np. stacje, lokalizacje, typ kalkulacji, rodzaj zasilania, etc.,
 • Integracja z systemami księgowymi ERP (SAP) i CRM,
 • Obsługa bazy teleadresowej, integracja z GUS TERYT,
 • Mechanizm raportów wraz z wizualizacją,
 • Rozbudowany silnik reguł i walidacji danych objętych procesem przyłączeniowym,
 • Dedykowaną integrację z Liferay Portal w celu obsługi dedykowanego portalu klienckiego,
 • Skanowanie i OCR dokumentów,
 • Konfigurowalny mechanizm powiadomień e-mail i SMS,
 • Pełna historia modyfikacji danych oraz funkcjonalności wewnętrznego audytu,
 • Konfigurowalny interfejs użytkownika,
 • Obsługa języka skryptowego, umożliwiająca rozszerzenie funkcjonalności przez Klienta.

Produkt dla

Produkt przeznaczony dla firm, które pełnią rolę dystrybutora energii, gazu, wody i innych usług wymagających obsługi przyłączeń do swojej sieci. Szczególnie aplikacja dostosowana jest do organizacji podlegających regulacjom URE. Produkt może być zarówno oparty o istniejące rozwiązania w zakresie BPM, DMS, ESB i bazy danych, jak w całości może zostać uruchomiony na oprogramowaniu opensource. Ofertę w tym zakresie kierujemy do sektora energetycznego, gazowego, przemysłowego i publicznego (szczególnie usług komunalnych).

System przyłączeniowy C|3.0 zapewnia efektywne i szybkie rejestrowanie, zarządzanie i archiwizowanie informacji związanych z procesem przyłączeniowym. Przyczynia się do redukcji kosztów – zarówno pracowniczych jak i materiałowych, czasu wprowadzania danych, dostępu i wyszukiwania wszelkich informacji związanych z przechowywanymi informacjami.

Technologie