Cooperation

System Planowania i Obsługi Dostaw

Autorskie rozwiązanie firmy IT.expert przeznaczone do wspomagania procesów logistyki w przedsiębiorstwie, w tym do obsługi procesów związanych z rejestracją i zarządzaniem prognozami dostaw, zamówieniami oraz zleceniami wysyłki.

Opis

Podstawowe zadania Systemu Planowania i Obsługi Dostaw (SPOD) to:

 • obsługa zamówień i prognoz zleceń w trybie on-line;
 • Automatyzacja procesu rejestracji zamówień i prognoz;
 • Analiza portfela i wartości zamówień;
 • Analiza prognostyczna;
 • Raportowanie, KPI, współpraca z aplikacją Microsoft Excel;

Jest to rozwiązanie przeznaczone do pracy w środowisku Microsoft Windows. System wykorzystuje platformę bazodanową Microsoft SQL Server.

Zastosowania

 • Tworzenie przekrojów analiz danych;
 • Przetwarzanie danych między innymi w zakresie wyliczania wartości wskaźników, prognozowania, dynamik, alokacji (np. towarów w magazynach);
 • Dostarczanie danych w postaci zagregowanej, gotowej do prezentacji;
 • Przyśpieszenie dystrybucji informacji, w tym informacji o realizacji dostaw, zamówień czy prognoz;
 • Drążenie danych od ogólnego spojrzenia na realizację dostaw do szczegółowej analizy wybranych składników;
 • Administracja Systemem – odpowiedzialny za konfigurowanie zarządzanie i monitorowanie Systemem Planowania i Obsługi Dostaw.

Funkcjonalności

 • Zamówienia i prognozy – przeznaczony do importu oraz obsługi zamówień i prognoz z możliwością ich historyzacji; interfejs odpowiedzialny za import dokumentów obsługuje pliki w formacie CSV, TXT oraz Excel;
 • Logistyka sprzedaży – odpowiedzialny za rejestrację i zarządzanie zleceniami wysyłki z możliwością historyzacji;
 • Raportowanie – obejmujący raporty osadzone bezpośrednio w aplikacji oraz zestaw narzędzi do samoobsługowego tworzenia i publikowania raportów przez użytkowników biznesowych (w tym raporty na urządzenia mobilne);
 • Powiadamianie – dostarczający funkcji odpowiedzialnych za powiadamianie użytkowników Systemu o zamianach monitorowanych dokumentów;
 • Integracja Web Service – umożliwiający automatyzacje wymiany danych z systemami; zewnętrznymi, w tym z systemem QAD w zakresie klientów, indeksów, z miejsc dostaw, stanów magazynowych, jednostek sprzedażowych, cenników i innych;

Produkt dla

Produkt przeznaczony dla przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych, których celem jest redukcja kosztów logistycznych, zwiększenie produktywności zespołów oraz wydajności całego procesu.

Technologie

Nasze pozostałe produkty

cameleoo1elephanto_logologo-debtcollectorsopp_logo

Skontaktuj się z nami