Cloud

Software Defined Storage

Produkty Software-Defined Storage charakteryzuje duże zróżnicowanie dzięki czemu istnieje możliwość dopasowania odpowiedniego rozwiązania dla danego typu i potrzeb organizacji.

Opis

Środowisko wykorzystujące koncepcje Software-Defined Storage SDS (programowo zdefiniowane zasoby dyskowe) to infrastruktura pamięci masowych, która jest zarządzana i zautomatyzowana przez inteligentne oprogramowanie, umożliwiające skonsolidowane zarządzanie wszystkimi urządzeniami magazynującymi dane z jednego miejsca. Technologia wirtualizacji pamięci dyskowych jest kolejnym krokiem po wirtualizacji serwerów czy sieci na drodze do programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych. Środowisko Software-Defined Storage umożliwia łatwą i efektywną agregację oraz przydzielanie zasobów dyskowych dla systemów i aplikacji według ich realnego zapotrzebowania pod względem przestrzeni i wydajności. Rozwiązanie ułatwia również oferowanie i rozliczanie wykorzystania zasobów dyskowych w modelu STaaS (ang. Storage as a Service). SDS w oparciu o dyski lokalne serwerów może być również alternatywą do macierzy dyskowych i drogiej infrastruktury SAN.

Zastosowania

 • Rozwój infrastruktury wirtualnej, definiowanej z wykorzystaniem profili i polityk użycia
 • Budowa innowacyjnych środowisk oferujących znacznie niższe koszty inwestycji w porównaniu do klasycznych rozwiązań wykorzystujących sieć SAN
 • Modernizacja infrastruktury pamięci masowych – wirtualizacja starszych systemów w celu przedłużenia ich cyklu życia, rozszerzenie obecnej funkcjonalności
 • Powiązanie kosztów współdzielonych zasobów dyskowych z wykorzystującymi je użytkownikami
 • Redukcja kosztów utrzymania i rozwoju  wielu rozwiązań pamięci dyskowych
 • Wdrożenie mechanizmu rozliczeń za wykorzystane zasoby dyskowe – oferowanie usług STaaS
 • Obsługa środowisk pamięci masowych rozproszonych geograficznie
 • Zwiększenie niezawodności i poprawa ciągłości działania

Funkcjonalności

 • Dodatkowa warstwa abstrakcji i zarządzania bogata w funkcjonalności dotychczas zarezerwowane dla rozwiązań sprzętowych
 • Wirtualizacja pamięci masowych
 • Konsola centralnego zarządzania dla wielu macierzy dyskowych
 • Konsolidacja i optymalizacja wykorzystania zasobów pamięci masowych
 • Obsługa środowisk rozproszonych geograficznie
 • Integracja z innymi produktami do automatyzacji czynności administracyjnych związanych zarówno z macierzami dyskowymi jak i całymi środowiskami sieci SAN
 • Migracja systemów i danych

Produkt dla

Software Defined Storage pozwala na wirtualizację zasobów lokalnych serwerów znacznie obniżając koszty nowych inwestycji w przypadku niewielkich środowisk oraz wirtualizację wielu podsystemów dyskowych różnych producentów, zapewniając elastyczność i szybkość w realizacji działań administracyjnych. Produkt jest przeznaczony dla Klientów średniej wielkości (SMB) nieposiadających środowisk SAN, Klientów Korporacyjnych (Enterprise) potrzebujących zunifikowanej warstwy zarządzającej heterogenicznym środowiskiem sprzętowym. Rozwiązania SDS są przeznaczone także dla przedsiębiorstw poszukujących wydajności w oparciu o dyski SSD i lokalną przestrzeń dyskową.

Technologie