Cloud

Sieci SAN

Sieci SAN bazujące na protokołach FC, iSCSI, FCoE i innych to krytyczny blok budowlany nowoczesnej i wydajnej infrastruktury informatycznej

Opis

Sieci SAN bazujące na protokołach Fibre Channel (FC), Internet Small Computer System Interface (iSCSI), Fibre Chanell over IP (FCoE) i innych to krytyczny blok budowlany nowoczesnej i wydajnej infrastruktury informatycznej. Infrastruktura Centrum Danych musi ewoluować, aby sprostać rosnącym wymaganiom architektonicznym wysoce zwirtualizowanych środowisk chmur prywatnych. Fibre Channel jako standard dla sieci pamięci masowej, rozwija się wraz z koncepcją Centrum Danych do nowych wymagań dotyczących dostępności aplikacji, wydajności i prostoty działań operacyjnych. Obecnie, wraz z pojawieniem się technologii 10GbE organizacje coraz częściej w sieciach pamięci masowych bazują na protokole iSCSI jako podstawie SAN. Dzięki temu wykorzystują uniwersalną, wydajną platformę sprzętową do komunikacji blokowej. IT.expert realizuje takie wdrożenia w oparciu o wydajne przełączniki swoich partnerów technologicznych tj.: HP, Huawei i innych.

Zastosowania

 • Budowa wydajnej sieci blokowego transferu danych dla małych i średnich firm w oparciu o monolityczne przełączniki FC
 • Budowa skalowalnych sieci SAN w oparciu o uniwersalne, modułowe directory SAN
 • Łączenie lokalizacji oddalonych geograficznie w celu zestawienia replikacji danych i innej komunikacji blokowej z wykorzystaniem protokołów FCoIP i routerów wieloprotokołowych
 • Budowa wydajnych łącz telekomunikacyjnych w oparciu o ciemne włókna oraz multipleksery
 • Wavelength-Division Multiplexing  (xWDM)
 • Wykorzystanie funkcjonalności platformy Brocade GEN 5 do realizacji szyfrowania i kompresji w oparciu o połączenia ISL 16G
 • Wykorzystanie funkcjonalności wirtualizacji sieci SAN do optymalizacji i delegowania zarządzania SAN oraz optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury

Funkcjonalności

 • Możliwość budowy sieci fabric w oparciu o wydajne, światłowodowe połączenia fizyczne oraz polityki ruchu (zoning)
 • Monitorowanie i diagnozowanie elementów oraz punktów tworzących tzw. „wąskie gardła”, awarii i usterek dzięki potężnemu zestawowi narzędzi Brocade Flow Vision
 • Możliwość budowy stosów urządzeń w oparciu o dedykowane połączenia ułatwiające zarządzanie
 • Wirtualizacja sieci i przełączników w oparciu o protokoły N_Port ID Virtualization (NPIV) oraz Virtual Fabrics umożliwiają organizacji zarządzanie zasobami SAN według funkcji korporacyjnych. Wykorzystują także  różne poziomy uprawnień dla administratorów sieci SAN
 • Podniesienie bezpieczeństwa i wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania łącza dzięki funkcjonalności szyfrowania i kompresji danych transmitowanych pomiędzy urządzeniami aktywnymi sieci SAN i innych

Produkt dla

 • Klientów posiadających współdzieloną pamięć masową
 • Klientów posiadających wydajną infrastrukturę wirtualną lub chmurę prywatną
 • Klientów posiadających systemy wykonywania kopii zapasowych wykorzystujących jako medium przechowywania danych wydajne napędy taśmowe lub urządzenia dyskowe
 • Środowiska przetwarzania zbudowane w oparciu o mainframe oraz macierze dyskowe klasy enterprise
 • Klientów wymagających realizacji wysoce wydajnego transferu danych pomiędzy swoimi centrami danych

Technologie