Smart City

Sieci metropolitarne

Sieci metropolitarne to nowoczesne rozległe sieci stosowane w miastach i kampusach. Sieci MAN opierają się na przełącznikach wysokiej przepustowości oraz infrastrukturze bezprzewodowej.

Opis

Sieci metropolitarne (Metropolitan Area Networks – MAN) są to rozległe sieci komputerowe obejmujące obszary kampusów, aglomeracji lub całych miast. Sieci MAN zoptymalizowane są pod kontem dużej przepustowości, wysokiego poziomu redundancji oraz separacji ruchu odrębnych użytkowników sieci. Do użytkowników sieci MAN najczęściej należą urzędy, szkoły, uniwersytety i szpitale, ale korzystają z nich również zautomatyzowane systemy, takiej jak kontrola świateł ruchu, monitoring miejski, systemy alarmowe, itp.

Zastosowania

  • Edukacja – połączenie sieci komputerowych szkół oraz uniwersytetów, dostęp do wspólnych zasobów, e-nauka.
  • Urzędy – umożliwienie szybkiej i bezpiecznej komunikacji między poszczególnymi urzędami w mieście.
  • Automatyzacja i sterowanie – struktura sieciowa dla czujników i kontrolerów należących do systemów CCTV, wodociągów, sygnalizacji świetlnej, komunikacji miejskiej, itp.
  • Dostęp do informacji – e-urząd, tablice informacyjne, darmowe punkty HotSpot, itp.
  • Dzierżawa – umożliwienie dostępu do Internetu i komunikacji poprzez sieć metropolitarną firmom prywatnym oraz użytkownikom indywidualnym.

Funkcjonalności

  • Multilayer Switching – wykorzystanie przełączników sieciowych pracujących z pełną przepustowością interfejsów zarówno dla ruchu warstwy drugiej (przełączanie pakietów) jak i dla ruchu warstwy trzeciej (routing).
  • QoS (Quality of Service) – nadanie priorytetu przesyłanym danym w celu zapewnienia bezstratnej komunikacji dla krytycznych usług.
  • Q-in-Q, MPLS, VPLS – metody tunelowania ruchu pozwalające na pełną separację ruchu różnych użytkowników sieci MAN.
  • CWDM, DWDM – technologie pozwalające na przesyłanie wielu równoległych sygnałów jednym światłowodem, pozwalające na uzyskanie bardzo dużych przepustowości przesyłania danych.

Produkt dla

Sieci MAN realizowane są przede wszystkim na potrzeby jednostek samorządów terytorialnych jak również uczelni wyższych oraz innych organizacji oświatowych i przedsiębiorstw, których wymagania wykraczają poza zasięg sieci lokalnych LAN.

Technologie