Cooperation

Samorząd C|3.0

Kluczowy element nowoczesnej administracji samorządowej.

Samorząd C|3.0 to łatwe wdrożenie nowych aplikacji. Usługi urzędu dostępne 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Samorząd C|3.0 jest jednym z produktów platformy Cameleoo, który pozwala na pełną automatyzację obsługi dokumentów i spraw. Samorząd C|3.0 to Platforma aplikacyjna o budowie modułowej, z gotowymi rozwiązaniami dla samorządów wprowadzających elektroniczną administrację. Gotowe rozwiązania spełniające aktualne normy prawne, dostosowane do trybu procesowania spraw przyjętego w danym samorządzie. Istnieje możliwość uruchomienia portalu dla mieszkańców i przedsiębiorców lub komunikacji z już istniejącymi rozwiązaniami. Zapewnia łatwe wdrożenie nowych aplikacji (Systemów Dziedzinowych) oraz szybkie uruchomienie wielokanałowego przyjmowania spraw i dokumentów. Mechanizmy przekazywania dokumentów, integracje z platformami centralnymi typu ePUAP zapewniają możliwość rozbudowy platformy. Oferujemy dedykowane aplikacje obejmujące siedem kluczowych obszarów (Systemów Dziedzinowych) wraz z możliwością uruchomienia dodatkowych elementów, takich jak portale urzędowe, obieg dokumentów czy archiwum elektroniczne.

Wdrożenie w wielu komórkach organizacyjnych jednolitego procesu obiegu dokumentów usprawnia i przyspiesza pracę pracowników oraz daje pełną kontrolę nad przepływem dokumentów co pozwala również prześledzić procesy decyzyjne z nimi związane.

Szerokie możliwości konfiguracji, dostosowania słowników, warstwy wizualnej i prezentacyjnej oraz zakres przetwarzanych danych zapewnia idealne dopasowanie aplikacji dla konkretnej jednostki samorządowej.

Produkt może współpracować z innymi systemami do obiegu dokumentów platformy Cameleoo np. Obsługa wniosków C|3.0, Kancelaria i obieg dokumentów C|3.0, Archiwum C|3.0 czy Obsługa faktur C|3.0.

Zastosowania

 • Ewidencja nieruchomości
 • Ewidencja zabytków
 • Sprzedaż alkoholu
 • Odpady komunalne
 • Obsługa pracy komórek zarządzających pracą Gminy/Powiatu
 • Obsługa zamówień publicznych
 • Zajęcie pasa drogowego

Funkcjonalności

 • Możliwość współpracy z innymi produktami platformy Cameleoo,
 • Aplikacje dostępne przez przeglądarkę internetową,
 • Konfigurowalny interfejs użytkownika,
 • Wbudowane mechanizmy reguł biznesowych i walidacji danych,
 • Silnik procesów workflow zgodny ze standardem BPMN2.0,
 • Skanowanie i OCR dokumentów,
 • Masowy import i eksport danych,
 • Wewnętrzne archiwum dokumentów,
 • Wersjonowanie i audyt dokumentów,
 • Automatyczne generowanie pism urzędowych wg. określonych szablonów,
 • Konfigurowalny mechanizm automatycznych powiadomień e-mail i SMS,
 • Obsługa języka skryptowego, umożliwiająca rozszerzenie funkcjonalności przez Klienta,
 • Szeroki wachlarz możliwości integracji: LDAP (np. Active Directory), e-PUAP, e-Urząd, EZD, EOP, BIP,
 • Obsługa i walidacja danych referencyjnych: m.in. REGON, PESEL, GUS TERYT, EGIB, PLPiS,
 • Obsługa JRWA, CPV, struktury organizacyjnej,
 • Mechanizm integracji z mapami GIS
 • Jednolita architektura rozwiązania niezależnie od ilości uruchomionych aplikacji.
 • Integracja z systemami księgowymi ERP (SAP) i CRM

Produkt dla

Aplikacje do obsługi mieszkańców i e-administracji to Systemy Dziedzinowe przeznaczone przede wszystkim dla administracji samorządowej na poziomie gminy i powiatu ale również i dla miast. Dedykowane rozwiązanie Samorząd C|3.0 umożliwia uruchomienie jednej lub wielu aplikacji (Systemów Dziedzinowych) w środowisku Klienta. Szerokie możliwości konfiguracji, dostosowania słowników, warstwy wizualnej i prezentacyjnej, szablonów, raportów oraz zakresu przetwarzanych danych zapewnia idealne dopasowanie aplikacji do konkretnego Urzędu.

Samorząd C|3.0 w ramach Systemów Dziedzinowych MAZOVIA to 1.717 wdrożeń w 283 Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa mazowieckiego.

Samorząd C|3.0 zapewnia efektywne i szybkie rejestrowanie, zarządzanie i archiwizowanie informacji. Przyczynia się do redukcji kosztów, czasu wprowadzania danych, dostępu i wyszukiwania wszelkich informacji związanych z przechowywanymi informacjami. Możliwość łączenia wielu produktów (np. Obsługa wniosków C|3.0, Kancelaria i obieg dokumentów C|3.0, Archiwum C|3.0 czy Obsługa faktur C|3.0) w jednolity system, zapewnia ogromną uniwersalność rozwiązania.

Technologie