Smart City

Rozwiązania dla efektywności energetycznej

Celem efektywnego wykorzystania energii jest obniżenie jej zużycia w procesie dostarczania usług lub produktów, z zastrzeżeniem iż uzyskane oszczędności nie przewyższają dodatkowych kosztów.

Opis

Oszczędności wynikają z zastosowania nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń (np. nowa generacja źródeł światła), automatycznego sterowania odbiornikami, z uwzględnieniem warunków środowiskowych i predykcji zachowań. Nowoczesne rozwiązania pozwalają uzyskać co najmniej 30% oszczędności, przy jednoczesnej minimalizacji nakładów inwestycyjnych, na przykład poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury, zastosowanie ograniczników zużycia energii dla lamp sodowych, rozszerzenie instalacji o specjalizowane sterowniki i czujniki, czy zastosowanie predykcyjnych systemów zatrzymywania bądź uruchamiania urządzeń. Zastosowanie systemów zarządczych i analitycznych pozwala na modelowanie zasad zużycia energii w taki sposób, aby uzyskiwane oszczędności były jak największe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia.

Zastosowania

  • Jednostki administracji lokalnej (miasta, powiaty, gminy)
  • Centra logistyczne
  • Dworce i ciągi komunikacyjne
  • Przemysł
  • Budynki

Funkcjonalności

  • Obniżenie kosztów wykorzystania energii
  • Zmniejszenie zużycia urządzeń wykorzystujących energię
  • Możliwość elastycznego dostosowywania reżimu pracy do potrzeb
  • Analiza i predykcja zużycia energii
  • Analiza i ocena potencjału zmniejszenia zużycia energii

Produkt dla

Systemy zarządzające efektywnym wykorzystaniem energii niezbędne są wszędzie tam, gdzie możliwe jest zatrzymywanie bądź włączanie urządzeń na podstawie zdarzeń środowiskowych np. oświetlenie uliczne, szkoły i inne budynki. Wykorzystanie tego typu rozwiązań jest wręcz niezbędne w przypadkach, gdy koszty energii elektrycznej stanowią znaczącą pozycję w budżecie organizacji. IT.expert swoja ofertę kieruje przede wszystkim do sektora finansowego, przemysłowego, energetycznego, chemicznego oraz publicznego.

Technologie