Outsourcing

Outsourcing zarządzania i obsługi serwisowej aplikacji i sprzętu

Wspólna dla Spółek Grupy Kapitałowej IT.expert oferta serwisowa realizowana poprzez Centrum Serwisowe. Oferowane usługi obejmują serwis sprzętu, helpdesk, serwis on-site, serwis aplikacji i systemów informatycznych, usługi rozwoju i utrzymania aplikacji.

Opis

Po zaprojektowaniu i wdrożeniu rozwiązań informatycznych następuje proces codziennej eksploatacji systemów i aplikacji. Dla zapewnienia restrykcyjnego wsparcia serwisowego, wykraczającego ponad usługi oferowane przez producentów podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej IT.expert stworzyły wspólną ofertę usług serwisu oprogramowania i sprzętu. W ramach usług serwisu Grupa IT.expert umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu usług do potrzeb Klienta zarówno w zakresie dostępności sprzętu, rozwiązań zastępczych jak i usług konsultacyjnych, a także działań inżynierskich on-site. Grupa inżynierskiego wsparcia technicznego Grupy IT.expert liczy ponad 25 specjalistów oraz udostępnia dedykowane urządzenia zastępcze posiadane na tzw. stoku serwisowym.

Zastosowania

 • Serwis aplikacji i sprzętu.
 • Asysta powdrożeniowa.
 • Konsultacje techniczne.
 • Wykorzystanie sprzętu zastępczego bez konieczności zakupu urządzeń „spare”.
 • Szybka i skuteczna usługa znajdowania rozwiązań zastępczych i obejść problemów podczas awarii.
 • Pierwsza, druga i trzecia linia wsparcia, w zależności od rozwiązania oraz producenta.
 • Zespół i system obsługi zgłoszeń serwisowych.

Funkcjonalności

 • Negocjowane czasy reakcji i czasy rozwiązania problemów.
 • Umowy dopasowane do specyficznych wymagań Klienta.
 • Sprzęt zastępczy na „stoku”.
 • Dostępność licznej grupy wykwalifikowanych inżynierów z całego obszaru usług IT.
 • Wyśmienita znajomość procedur serwisowych każdego z obsługiwanych producentów oraz historii awarii, skracające czas obsługi, a tym samym awarii środowiska IT.

Produkt dla

Oferta skierowana jest do organizacji z dowolnych branż, które kładą duży nacisk na wysoką dostępność aplikacji i systemów wspierających biznes organizacji oraz szybką obsługę awarii w profesjonalny sposób. Oferta IT.expert jest skierowana do sektora finansowego, medycznego, przemysłowego, chemicznego oraz publicznego.

Technologie