Nowoczesne metody backupu

Commvault Cloud Backup zintegrowany z usługami AWS

Opis

Ochrona danych i tworzenie ich kopii zapasowych jeszcze nigdy nie była tak ważna. Często skuteczne kopie zapasowe są ostatnią deską ratunku dla organizacji, które stoją w obliczu utraty dostępu do swoich danych – stanowią dla nich być albo nie być.

Rozwiązania Commvault doskonale integrują się z usługami AWS.

Zaczynając od codziennych operacji wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania a kończąc na archiwizacji – Commvault ułatwia procesy migracji danych do i z chmury AWS. Zaimplementowane w tym rozwiązaniu mechanizmy indeksowania oraz łatwego przeszukiwania katalogu przyspieszają proces odnajdywania i przywracania właściwych danych. Poprzez automatyzację oraz oparty na politykach mechanizm migracji danych pomiędzy pamięcią masową i infrastrukturą serwerową on-prem a chmurą AWS – nasi partnerzy (AWS i Commvailt) dają Klientom możliwość elastycznego wykorzystania usługi Amazon Simple Storage Service (S3) oraz Amazon Glacier lub bezpośredniej migracji całego środowiska do instancji EC2.

Nasi Klienci mogą również zmiagrować infrastrukturę całych zdalnych biur i centrów danych do usługi Amazon EC2 w celu optymalizacji działania i kontroli kosztów IT.

Operacje związane z Disaster Recovery w usłudze Amazon EC2 pokrywają większość potrzeb w zakresie przetwarzania – nie tylko aplikacji krytycznych biznesowo. Wsparcie Commvault dla heterogenicznych środowisk operacyjnych, platform wirtualizacyjnych i chmur obliczeniowych pozwalają na zarządzanie procesami testowo-deweloperskimi w EC2 w połączeniu z innymi technologiami wirtualizacji tj. VMware, Microsoft Azure oraz Microsoft Hyper-V. Commvault® zapewnia również pełne wsparcie dla masowych migracji danych wykorzystujących mechanizmy AWS Import/Export, Snowball czy przesyłanie twardych dysków.

Commvault 7 lat z rzędu jest najwyżej ocenianym rozwiązaniem do wykonywania kopii zapasowych przez Gartnera. Podobnie AWS – od 2006 roku nadaje kształt usługom publicznej chmury obliczeniowej. Połączenie tych technologii daje pewność dobrego wyboru i bezpieczeństwa danych.

Zastosowania

 • skuteczne wykonywanie kopii zapasowych w zdefiniowanym czasie
 • inteligentne podejście do redukcji nadmiarowych danych
 • deduplikacja u źródła,
 • utrzymywanie poziomu sukcesu backupów średnio do poziomu 95% znacznie wyżej od konkurencyjnych rozwiązań,
 • redukcja kosztów o 50% w porównaniu do klasycznego modelu on-prem,
 • automatyzacja i bezpieczeństwo środowiska backupu oraz przechowywanych danych (trwałość usług S3 i Glacier zaprojektowana na poziomie 99,999999999%, permanentne utrzymywanie różnorodnych wiodących certyfikacji w zakresie bezpieczństwa),
 • usprawnienie sposobu ochrony danych i aplikacji przy odpowiednim zarządzaniu kopiami migawkowymi,
 • pewność odtworzenia danych w razie potrzeby.

Funkcjonalności

Zastosowanie rozwiązań Commvault pozwala na backup, ale szczególnie odtwarzanie, wszystkich niezbędnych danych w znacznie krótszym czasie niż rozwiązania konkurencyjne. Dzięki swojej architekturze, w którą wpisana jest niezawodność systemy backupu zbudowane na Commvault pozwalają na gwarantowanie znacznie wyższych poziomów w umowach SLA, z krótszymi czasami RTO i RPO dzięki integracji z mechanizmami kopii migawkowych.
Zastosowania oprogramowania Commvault pozwala również na uproszczenie zarzadzania licencjami i administrowanie środowiskiem dzięki ochronie i backupowi, które posiadają wszystkie funkcje oferowane przez narzędzia punktowe oraz archiwizację, ale w formie pojedynczej platformy.
Dodatkowo Commvault zapewnia:

 • Scentralizowane i w pełni zautomatyzowane zarzadzanie procesami backupu i odtwarzania kopii zapasowych – jedna infrastruktura i jeden interfejs.
 • Wbudowana ochrona danych (szyfrowanie danych przesyłanych, jak i danych w spoczynku).
  Kontrola dostępu oparta na rolach,
 • Elastyczne przechowywanie kopii zapasowych na różnych poziomach i typach pamięci masowej,
 • Możliwość samodzielnego odtwarzania danych przez użytkowników końcowych, zwiększając produktywność, ograniczając jednocześnie znacznie zaangażowanie IT w rutynowe zadania.
 • Wykonywanie wszelkich operacji na bazie jednej, indeksowanej składnicy danych, do której prowadzi wiele bezpiecznych dróg dostępu (portal www, aplikacje na urządzenia mobilne i funkcje zintegrowane bezpośrednio z aplikacjami , np. Outlook, VMware, i Eksplorator Windows).

Produkt dla

Oprogramowanie Commvault w połączeniu z usługami AWS to interesujące rozwiązanie dla Klientów nie posiadających DRC, przetwarzających dane w chmurach obliczeniowych, na których polityki bezpieczeństwa nakładają obowiązek przechowywania danych zapasowych poza lokalizacją podstawową i zapasową. Ponadto rozwiązanie znajduje zastosowanie u Klientów, u których tradycyjne metody backupu i odtwarzania danych nie sprawdzają się i którzy poszukują rozwiązania pozwalającego nadążyć za ogromnym wzrostem ilości danych, szybko postępującą konsolidacją centrów przetwarzania oraz wirtualizacją serwerów. Commvault znajduje zastosowanie zarówno w sektorz finansowym, publicznym, usługowym jak i produkcyjnym.

Technologie