Cooperation

Komunikacja i Systemy Pocztowe

Nowoczesne systemy komunikacji zapewniają współpracę wewnątrz organizacji oraz wymierne korzyści wynikające z unifikacji sposobów porozumiewania się i kooperacji pracowników.

Opis

Informacja jest w dniu dzisiejszym jednym z najważniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa, a szybkość i pewność przekazu może stanowić o przewadze nad konkurencją. Stosowanie sprawdzonych systemów współpracy zapewniających spójny przekaz tak tekstowy, jak i multimedialny pomaga przedsiębiorstwom je wdrażającym na zapewnienie właściwego środowiska pracy dla pracowników oraz współpracy z zewnętrznymi klientami, partnerami i dostawcami.

Zastosowania

 • Budowa wewnątrz firmowej platformy społecznościowej
 • Praca grupowa poprzez dostarczenie narzędzi do współpracy i komunikacji
 • Możliwość skutecznego organizowania pracy w oparciu o  wirtualne zespoły
 • Komunikacja w bezpiecznym, autoryzowanym środowisku
 • Rozbudowa środowisk o technologie telefonii IP, komunikatorów i wirtualnych konferencji

Funkcjonalności

 • Prosta komunikacja głosową oraz video
 • Przesyłanie błyskawicznych wiadomości tekstowych
 • Organizowania telekonferencji
 • Ujednolicenie i współdziałanie poczty głosowej, e-mail, kontaktów, kalendarzy, wiadomości błyskawicznych (IM) i danych o obecności
 • Wspólna praca zespołów z różnych lokalizacji, wewnątrz i spoza ram organizacyjnych
 • Funkcje z obszaru bezpieczeństwa i autoryzacji
 • Zarządzanie szeregiem usług, skrzynek, komunikatów  po stronie serwerowej

Produkt dla

Rozwiązania z obszaru komunikacji i systemów pocztowych przeznaczone są dla organizacji z każdego z sektorów rynku, pod warunkiem, iż są one wystarczająco duże, aby odczuć korzyść z unifikowanego systemu współpracy pracowników. Współpraca i sprawna komunikacja to kluczowy element powodzenia wielu przedsięwzięć i procesów biznesowych. Kluczowym elementem oferty IT.expert jest komplementarność rozwiązań z tego obszaru, w zakresie komunikatorów, serwerów pocztowych, kalendarzy grupowych, systemów telekonferencyjnych oraz mechanizmów bezpieczeństwa i autoryzacji. Szerokie portfolio produktów i rozwiązań umożliwia zbudowanie ciekawej i konkurencyjnej oferty dla każdej organizacji.

Technologie