Mobility

Kompletne i bezpieczne środowisko pracy użytkownika Digital Workspace

Lepsza wydajność operacyjna dzięki w pełni zintegrowanej cyfrowej przestrzeni

Opis

Citrix oferuje kompletną i zintegrowaną przestrzeń roboczą, która umożliwia bezpieczny dostęp do aplikacji, desktopów i danych z dowolnego miejsca. Citrix Workspace oferuje pełny wybór urządzeń, sieci, chmurę, uproszczoną kontrolę IT oraz łatwy i bezpieczny dostęp dla użytkowników do danych z każdego miejsca.

Czym jest Citrix Digital Workspace:

Zastosowania

Citrix Digital Workspace to rozwiązanie, które w kompleksowy sposób zapewnia wydajne i bezpieczne środowisko pracy na wszystkich typach urządzeń. Dostęp do aplikacji i danych w czasie rzeczywistym ułatwia współpracę między użytkownikami. Citrix Digital Workspace zapewnia najbardziej zintegrowane rozwiązanie mobilnego dostępu do danych, dbając o ich bezpieczeństwo zarówno od strony mobilnego pracownika, jak i pracodawcy.

Funkcjonalności

  • Kompleksowe, bezpieczne i wydajne środowisko pracy na wszystkich typach urządzeń
  • Dostęp do aplikacji i danych w czasie rzeczywistym
  • Zabezpieczenie działalności cyfrowej
  • Ochrona aplikacji i danych
  • Utrzymywanie produktywności przy wzrastającej liczbie mobilnych miejsc pracy
  • Zwiększenie wydajności
  • Obniżenie kosztów dzięki wydajności chmurowej

Produkt dla

Citrix Digital Workspace to produkt przeznaczony dla firm, dla których konkurencyjność oraz innowacyjność na rynku są kluczowe. Rozwiązanie to zapewnia kompletny wybór urządzeń, chmury i sieci oraz uproszczoną kontrolę IT i bezpieczny dostęp dla użytkowników. Citrix Digital Workspace ułatwia współpracę oraz mobilność przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych.

Technologie