Kancelaria i obieg dokumentów C|3.0

Kancelaria i obieg dokumentów C|3.0 to kompleksowy system do zarządzania obiegiem dokumentów oraz zadań z nimi związanych, który maksymalne przyspiesza dostęp do dokumentów i usprawnia proces wymiany informacji pomiędzy pracownikami w organizacji.

Kancelaria i obieg dokumentów C|3.0 jest jednym z produktów platformy Cameleoo, który pozwala na pełną automatyzację obsługi dokumentów, zamieniając obieg dokumentów papierowych na obieg dokumentów w postaci elektronicznej (workflow). Wdrożenie w wielu oddziałach jednolitego procesu obiegu dokumentów usprawnia i przyspiesza pracę pracowników oraz daje pełną kontrolę nad przepływem dokumentów. Rozszerza działanie kancelarii poza rejestrację dokumentów, o ich procesowanie. Po zarejestrowaniu dokumentu w aplikacji, system tworzy zadania grupom lub konkretnym użytkownikom, przekazywanie dokumentów odbywa się w postaci elektronicznej (zadania: weryfikacja, dekretacja, akceptacja dekretacji), co przyspiesza obieg dokumentu i pozwala prześledzić procesy decyzyjne z nim związane.

Kancelaria i obieg dokumentów C|3.0 składa się z następujących obiegów:

 • Korespondencja przychodząca
 • Korespondencja wychodząca
 • Obiegi wewnętrzne (dostosowanie)

Zastosowania

 • Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej

 • Wsparcie procesu Wysyłki

 • Obsługa dużych wolumenów danych obsługiwanych przez dużą ilości pracowników

 • Automatyczna rejestracja dużej ilości dokumentów poprzez jednorazowe skanowanie wielu pism z podajnika skanera

 • Dzięki integracji z aplikacjami do optycznego rozpoznawania znaków (OCR – Optical Character Recognition) możliwe jest indeksowanie pełnej treści dokumentu

 • Wyszukiwanie pełnotekstowe dokumentów, dzięki zastosowaniu OCR

 • Wyszukiwanie dokumentów po atrybucie np. numer dokumentu, data wpłynięcia, nazwa kontrahenta, NIP kontrahenta, typ dokumentu, osoba dekretowana/odpowiedzialna. itp.

 • Użyty system kodów kreskowych ułatwia wyszukiwanie dokumentów w elektronicznych rejestrach systemu za pomocą ręcznych skanerów kodów kreskowych.

 • Klasyfikacja i kategoryzacja dokumentów pozwala na określenie ścieżek jakimi przejdzie dokument w procesie obiegu dokumentu

 • Archiwizacja dokumentów w postaci elektronicznej

 • Jednolity standard procesu obiegu dokumentów w różnych oddziałach organizacji

 • Pełna kontrola nad dostępem do dokumentów

 • Monitoring czasu procesowania dokumentów

Funkcjonalności

 • Aplikacja dostępna przez przeglądarkę internetową
 • Możliwość współpracy z innymi produktami platformy Cameleoo
 • Konfigurowalny interfejs użytkownika
 • Wbudowane mechanizmy reguł biznesowych i walidacji danych
 • Konfigurowalne słowniki, obsługa taksonomii
 • Silnik procesów workflow zgodny ze standardem BPMN2.0
 • Skanowanie i OCR dokumentów
 • Podpis elektroniczny
 • Obsługa kodów kreskowych
 • Masowy import i export danych
 • Raporty
 • Wewnętrzne archiwum dokumentów
 • Wersjonowanie i audyt dokumentów
 • Konfigurowalny mechanizm powiadomień e-mail i SMS
 • Szeroki wachlarz integracji: LDAP (np. Active Directory), ESP, e-PUAP, e-Urząd, EZD, EOP, BIP
 • Integracja z systemami księgowymi ERP (SAP) i CRM
 • Obsługa JRWA, CPV, TERYT, struktury organizacyjnej
 • Obsługa języka skryptowego, umożliwiająca rozszerzenie funkcjonalności przez Klienta

Produkt dla

Produkt skierowany jest zarówno dla biznesu jak i administracji rządowej. Kancelaria i obieg dokumentów C|3.0 zapewnia efektywne i szybkie rejestrowanie, zarządzanie i archiwizowanie dokumentów. Przyczynia się do redukcji kosztów, czasu wprowadzania danych, dostępu i wyszukiwania wszelkich informacji związanych z dokumentem. W pełni konfigurowalny interfejs zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę. Możliwość łączenia wielu produktów (np. Obsługa wniosków C|3.0, Obsługa faktur C|3.0, Archiwum C|3.0) w jednolity system, zapewnia ogromną uniwersalność rozwiązania.

Technologie