Cloud

Cloud Computing

Chmury obliczeniowe mogą być budowane w oparciu o trzy typy architektoniczne tj. chmurę prywatną, hybrydową i chmurę publiczną. Wszystkie rozwiązania znajduję się w ofercie IT.expert.

Opis

Cloud Computing w wydaniu infrastruktura jako usługa (ang. Infrastructure as a Service) to infrastruktura IT dostępna w modelu usługowym opierającym się na sześciu zasadniczych cechach: elastyczności, dostępności, zbywalności, bazowaniu na pulach zasobów, dostępności za pomocą protokołów internetowych oraz funkcjonowania w ramach współdzielonej infrastruktury. Rozwiązania z obszaru chmury mogą być budowane w oparciu o trzy typy architektoniczne tj. chmurę prywatną, hybrydową i chmurę publiczną. Budowa prywatnej chmury obliczeniowej to przede wszystkim decyzja o automatyzacji procesów oraz zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów IT przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania. Cechą szczególną środowisk chmury obliczeniowej jest przydzielanie zasobów oraz delegowanie uprawnień do zarządzania nimi przez poszczególne grupy biznesowe – co stwarza możliwość wdrożenia mechanizmów rozliczania zużycia IT w poszczególnych projektach czy działach organizacji.

Zastosowania

 • Automatyzacja procesów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem i cyklem życia środowiska
 • Rozwój infrastruktury wirtualnej
 • Modernizacja infrastruktury IT
 • Powiązanie kosztów usług informatycznych z wykorzystującymi je użytkownikami
 • Redukcja kosztów utrzymania infrastruktury IT i przygotowania środowisk aplikacyjnych
 • Zmiana sposobu wykorzystania zasobów IT
 • Błyskawiczne uruchamianie środowisk testowych i deweloperskich oraz zarządzaniem cyklem ich życia
 • Wdrożenie mechanizmu rozliczeń za korzystanie z usług IT
 • Zwiększenie niezawodności i poprawa ciągłości działania

Funkcjonalności

 • Automatyzacja przygotowania nowych środowisk aplikacyjnych
 • Interfejs do automatyzacji oraz ogromna biblioteka gotowych szablonów działań
 • Możliwość integracji z modułami odpowiedzialnymi za monitorowanie i rozliczanie zużycia przypisanych zasobów
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów obliczeniowych
 • Szybkość udostępniania zasobów IT

Produkt dla

Produkty z obszaru cloud computing (IaaS) skierowane są do organizacji o dużym stopniu dojrzałości infrastruktury wirtualnej i/lub tych, które planują zmianę sposobu wykorzystania posiadanych zasobów IT. Cloud przeznaczony jest dla Klientów, których główne procesy powiązane są z potrzebą uruchamiania aplikacji, skracania czasu ich opracowywania czy z masowym dostępem do danych dla wielu odbiorców. IT.expert swoją ofertę chmury prywatnej kieruje do wszystkich sektorów charakteryzujących się potrzebami w zakresie opisanych funkcjonalności.

Technologie