Cloud

Capacity Planning środowisk wirtualnych

Opis

Aplikacje stanowią kluczowy mechanizm wspierania biznesu w każdym przedsiębiorstwie, a ich liczba powiększa się z każdym miesiącem. Optymalizacja wykorzystania zasobów IT (infrastruktury teleinformatycznej) stanowi ogromne wyzwanie dla menedżerów i administratorów IT. Utrzymywanie rozbudowanej infrastruktury fizycznej, gdzie pojedynczy serwer obsługuje jedną instancję oprogramowania, to dodatkowy problem z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolowaniem tej warstwy. Przy tradycyjnej infrastrukturze koszty obsługi i serwisu serwerów i stacji roboczych, stanowią ponad 70 procent nakładów finansowych planowanych w budżecie dla działu IT. Hybryda infrastruktury wirtualnej i typowej infrastruktury fizycznej generuje jeszcze większe problemy we współdziałaniu tych dwóch światów.

Jak pokazują wieloletnie doświadczenia zebrane przez IT.expert migracja częściowa, wykonywana etapami do różnych środowisk wirtualnych nie jest rozwiązaniem optymalnym kosztowo i operacyjnie. Rozwiązaniem tego problemu jest uniezależnienie od warstwy sprzętowej poprzez wykorzystanie infrastruktury zwirtualizowanej i zbudowanie całkowicie programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych.

Dlatego też najlepszym wyjściem jest wykorzystanie technologii wirtualizacji vSphere od firmy VMware, która przez jest standardem rynkowym i wyznacza nowe kierunki w obszarze przetwarzania informacji. vSphere jest także idealnym rozwiązaniem do zwirtualizowania tradycyjnej floty stacji roboczych do postaci środowiska VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

Aby w procesie migracji uzyskać maksymalne oszczędności i docelowo powiększyć zyski, konieczne jest zbadanie posiadanego środowiska IT i ocena stopnia konsolidacji. Możliwe jest to dzięki usłudze „Capacity Planning” dostępnej w ofercie IT.expert wykonywanej z wykorzystaniem narzędzi firmy Vmware. Capacity Planning to specjalizowany, automatyczny i nieinwazyjny proces audytu. Jego efektem jest dokładny raport, w jaki sposób zwirtualizować posiadaną infrastrukturę w obszarze sieci, przechowywania danych i mocy obliczeniowej. Dzięki temu klient otrzyma zarówno ogólne wytyczne jak i szczegółowe instrukcje w jaki sposób dokonać konsolidacji posiadanych zasobów IT.

Co najważniejsze, rekomendacja będzie ukierunkowana na zachowanie równowagi pomiędzy kosztami i wydajnością przyszłego środowiska. Kierując się wnioskami uzyskanymi w procesie Capacity Planning uzyska się pewność, że ta wirtualna infrastruktura będzie niezawodna i rozbudowywalna.

Zastosowanie

Inwentaryzacja posiadanego oprogramowania

 • zainstalowanie aplikacje
 • systemy operacyjne
 • uruchomione serwisy
 • systemy plików

Inwentaryzacja sprzętu

 • obudowy
 • procesory
 • zasoby pamięci operacyjnej
 • zasoby dyskowe
 • karty sieciowe
 • karty graficzne
 • urządzenia PnP
 • drukarki

Inwentaryzacja warstwy sieciowej

 • Anomalie
 • Alarmy
 • Niebezpieczne trendy
 • Przewidywane problemy

Badanie wydajności

 • Podsumowanie wydajności badanego środowiska
 • Podsumowanie zajętości przestrzeni dyskowej
 • Informacja o rozpoznanych sieciach lokalnych
 • Przewidywane krytyczne obciążenie procesorów
 • Rozłożenie obciążenia na procesorach
 • Trendy w zmianach wydajności

Efektem analizy powyższych danych jest całościowe rekomendacja w zakresie przeprowadzenia procesu wirtualizacji serwerów oraz komputerów osobistych.

Funkcjonalności

 • Bezagentowe zbieranie danych o całej infrastrukturze.
 • Informacje detaliczne i raporty podsumowujące dostępne w postaci dokumentów indywidualnie dostosowanych do każdego przypadku.
 • Porównanie zebranych informacji z danymi referencyjnymi zebranymi z całej branży i podsumowanie oparte na najlepszych praktykach.
 • Szacowanie stopnia konsolidacji (Consolidation estimates)
  Funkcjonalności zoptymalizowane do uzyskania szacunku jak zwirtualizowanie zasobów pozwoli uzyskać oszczędności w infrastrukturze IT.
 • Zbadanie i poznanie wartości środowiska (Capacity assessments)

Ukierunkowane by pomóc uzyskać informacje wartości posiadanych zasobów teleinformatycznych. Funkcjonalność niezbędna dla zespołów, które chcą przeprowadzić dogłębną analizę struktury IT. Ten typ szacowania pozwala uzyskać szczegółowy plan zoptymalizowane i zwirtualizowane centrum przetwarzania danych.

Produkt dla

Capacity Planning przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw, które chcą zaplanować wdrożenie wirtualizacji VMware zgodnie z najlepszymi praktykami

Nieoceniony może okazać się administratorów i kierowników działu IT, którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje o obsługiwanej infrastrukturze IT.

Ocena zysków, które może przynieść wirtualizacja może być kluczowa dla działów finansowych w planowaniu budżetów.

Wykorzystanie wiedzy specjalistów IT.expert oraz informacji zebranych w procesie Capacity Planningu pozwoli administratorom IT dokonać optymalizacji infrastruktury i wyeliminować nadchodzące zagrożenia.

Technologie