Cooperation

Systemy do obsługi procesów i obiegu dokumentów

0
Sprzedanych licencji
0
Projektów rozwoju Cameleoo
0
Klientów

Cameleoo 3.0 – C|3.0 to nowoczesna platforma aplikacyjna umożliwiająca budowę aplikacji biznesowych, w których interfejs użytkownika stanowią formularze oraz rejestry. Posiada szereg funkcjonalności biznesowych opartych o powszechnie stosowane standardy i wiodące technologie. Zapewnia zarządzanie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz tworzenie dokumentów i spraw zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi organizacji.

Elektroniczny obieg dokumentów to nowoczesne rozwiązanie bazujące na systemach i produktach klasy Enterprise Content Management, Business Process Management oraz Case Management. Rozwiązania te zapewniają możliwość zarządzania procesem obsługi spraw i dokumentów w ramach wewnętrznych procesów biznesowych organizacji. Rejestry danych, formularze elektroniczne, digitalizacja dokumentów, audyt, wersjonowanie zastępstwa i wiele innych funkcji wpływają korzystnie na realizację zadań procesów i procedur realizowanych przez pracowników. Elektroniczny Obieg Dokumentów to cecha nowoczesnej i dojrzałej organizacji.

Korzyści

null
Redukcja kosztów zarządzania organizacją poprzez redukcję kosztów obsługi: administracyjnej, pracowniczej, czasowej, materiałowej
null
Usprawnienie i standaryzacja procesów wewnętrznych organizacji, obiegu informacji i dokumentów
null
Kontrola dystrybucji i dostępu do informacji
null
Skrócenie czasu obsługi Klientów
null
Posiada szereg gotowych wzorców i zastosowań, oczywiście zapewnia też możliwość zbudowania rozwiązań obsługujących dowolne procesy biznesowy zgodnie z potrzebami Klienta przy zastosowaniu najlepszych technologii oraz przy wsparciu nowoczesnych platform ECM oraz BPM.

Funkcje

null

Konfigurowalność

 • Zarządzanie modelem danych
 • Budowanie formularzy i widoków rejestrów
 • Konfiguracja procesu workflow
 • Zarządzanie szablonami dokumentów

null

Integracja

 • Obsługa wielu repozytoriów i baz danych
 • Modułowa budowa interfejsu
 • Gotowe moduły funkcjonalne
 • Integracja ze strukturą organizacyjną

null

Ergonomia

 • Przejrzysty interfejs
 • Nazewnictwo dostosowane do organizacji
 • Konfigurowalny model uprawnień.
 • Masowy import i eksport danych
 • Generowanie dokumentów z szablonów

null

Utrzymanie i rozwój

 • Ciągła dostępność aplikacji
 • Dwa poziomy konfiguracji
 • Efektywna kontrola wersji systemu

null

Cameleoo w chmurze

 • Cameleoo Cloud – oferta PaaS
 • Dedykowana oferta aplikacji komunalnych.

null

Bezpieczeństwo

 • Model uprawnień
 • Struktura organizacyjna.
 • Integracja z dowolnym rozwiązaniem klasy IDM

null

Słownikowanie

 • Taksonomie – słowniki zależne
 • Aliasowanie
 • Obsługa słowników branżowych (np. JRWA. CPV, inne)

Katalog zastosowań

Majątek

 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Grunty
 • Obsługa magazynów
 • Wyposażenie
 • Liczniki
 • Rozliczenia najmu, eksploatacji, inne

Finanse

 • Obieg faktur zakupowych 
i sprzedażowych
 • Zarzadzanie należnościami
 • Reklamacje
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie zamówieniami

HR

 • Obieg faktur zakupowych 
i sprzedażowych
 • Zarzadzanie należnościami
 • Reklamacje
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie zamówieniami

Kancelaria

 • Rejestr wysyłek
 • Rejestr wpływów
 • Korespondencja wewnętrzna
 • Polecenia służbowe
 • Obsługa spraw
 • Obsługa JRWA
 • Archiwum zakładowe
 • Znakowanie

Archiwum

 • Zarządzanie umowami
 • Zarządzanie audytami
 • Procesy ISO
 • Brakowanie
 • Digitalizacja
 • Retencja dokumentów
 • Dostęp do plików graficznych

Usługi wewnętrzne

 • Wyposażenie stanowisk
 • Obsługa zgłoszeń
 • Rozliczanie deklaracji
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Redagowanie treści portalowej CMS
 • Magazyn

Moduły dodatkowe

null

Cameleoo Digital Signature

Moduł umożliwiający podpisywanie cyfrowe plików oraz zestawu atrybutów dokumentów elektronicznych przechowywanych w Cameleoo. Podpis pojedynczego użytkownika oraz kontrasygnaty. Pełne wsparcie i możliwość użycia podpisu w ramach procesu obsługi spraw i dokumentów. Natywne wsparcie dla kart i tokenów KIR Szafir.
null

Cameleoo Developers Pack

Zestaw dodatkowych funkcji konfiguracyjnych oraz interfejsów zapewniających szersze możliwości integracji Cameleoo z zewnętrznymi systemami oraz rozbudowy rozwiązania. Możliwość wykorzystania opcji osadzania aplikacji JavaScript w oknach Cameleoo. Moduł wprowadza szeroko możliwość stosowania REST API w ramach Cameleoo. Dodatkowe opcje konfiguracji i nowe mechanizmy dla formularzy i rejestrów Cameleoo.
null

Cameleoo Bar Codes

Moduł integruje Cameleoo z drukarkami kodów jedno i dwuwymiarowych. Wprowadzenie natywnej obsługi komend w językach EPL i ZPL. Możliwość wygenerowania kodu za pomocą jednego kliknięcia z poziomu interfejsu Cameleoo. Natywne wsparcie dla technologii ZEBRA.
null

Cameleoo Sync

Aplikacja zapewniająca synchronizację, przenoszenie i migrację aplikacji biznesowych pomiędzy różnymi środowiskami informatycznymi, np. pomiędzy środowiskiem testowym a produkcyjnym. Funkcje Sync zapewniają zgodność i poprawność danych uniemożliwiając utworzenie duplikatów w repozytoriach. Aplikacja zapewnia pełne definiowanie reguł i zakresu synchronizacji, w tym danych binarnych przechowywanych w repozytoriach obsługiwanych przez Cameleoo.
null

Cameleoo Input Scanning

Moduł rozszerzający Cameleoo o zestaw mechanizmów integracyjnych do systemów OCR’ujących. Nowe funkcje w zakresie obsługi wielokrotnego indeksowania, integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi. Wsparcie dla EMC Captiva, Abbyy Recognition Server oraz Oracle Document Capture.
null

Cameleoo ePUAP

Moduł zapewniający integrację z usługą ePUAP, umożliwia konfigurację dwukierunkowej komunikacji ze skrzynkami ePUAP. Zapewnia możliwość zarządzania wieloma skrzynkami. Integracja w ramach obsługi podpisu elektronicznego, weryfikacji jego poprawności. Obsługa komunikatów urzędowych. Natywne wprowadzenie ePUAP jako elementu konfiguracji Cameleoo.

Technologie

Systemy operacyjne

Bazy danych

Serwery aplikacji

Integracje

Wsparcie przeglądarek