Cooperation

Systemy ITSM

ITSM – systematyzacja, kontrola i zarządzanie sposobem dystrybucji oraz jakością produktów IT dostarczanych do użytkowników.

Opis

Wspieranie usług biznesowych coraz częściej wiąże się z zaangażowaniem coraz bardziej zaawansowanych i skomplikowanych technologii działających jednocześnie w wielu obszarach. Sprawne działanie usługi biznesowej to zapewnienie między innymi bezawaryjnego działania wspierających je technologii. W obliczu napiętych budżetów i mniejszej ilości zasobów, priorytetyzacja i właściwe reagowanie na pojawiające się zdarzenia są kluczem do maksymalizacji dostępności newralgicznych usług informatycznych

Zastosowania

 • Systematyzacja dostarczania usług wewnątrz przedsiębiorstwa
 • Adaptacja najlepszych praktyk z biblioteki ITIL w celu podniesienia sprawności organizacyjnej
 • Zwiększenie wskaźników produktywności poprzez skrócenie czasu dostarczania usług dla biznesu
 • Ograniczenie ryzyka związanego z nieplanowanymi przestojami i niedostępnością usług
 • Lepsze zarządzanie zasobami w oparciu o główne wskaźniki KPI oraz parametry umów SLA

Funkcjonalności

 • Service Desk – jedno miejsce kontaktu, obsługa wszelkiego rodzaju zgłoszeń
 • Incident Management – „gaszenie pożaru”, czyli jak najszybsze przywrócenie usługi po awarii
 • Problem Management – ograniczanie ryzyka występowania incydentów oraz minimalizacja ich wpływu, poszukiwanie przyczyny
 • Configuration Management – zarządzanie elementami, które tworzą logiczną i spójną całość usługi
 • Change Management – zarządzanie wprowadzaniem korzystnych zmian przy minimalizacji wpływu niedostępności usługi
 • Event Management – wykrywanie i reagowanie na anomalie zaobserwowane w infrastrukturze

Produkt dla

Rozwiązania ITSM skierowane są do organizacji, które chcą zarządzać i kontrolować proces dostarczania usług i produktów IT do użytkowników. Produkty te, realizując procesy zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL, umożliwiają stałe doskonalenie i optymalizację a tym samym wpływają na koszt realizacji procesów IT w przedsiębiorstwie. Oferta IT.expert z obszaru ITSM/ITIL skierowana jest do dużych i średnich przedsiębiorstw, działających w ramach sektora publicznego, energetycznego, telekomunikacyjnego, przemysłowego i finansowego

Technologie