Cooperation

CA API Management

Nowoczesne zarządzanie usługami, interfejsami aplikacji i aplikacjami internetowymi

Opis

CA API Management to narzędzie udostępniające interfejs aplikacji zapewniający wymaganą łączność dla uruchomienia nowych modeli biznesowych. Dostarczane jest jako narzędzia sieciowe, narzędzia wirtualne lub w formie tradycyjnego oprogramowania pomagając dużym organizacjom w procesach integracji usług biznesowych. Umożliwia połączenie, w bezpieczny i ustandaryzowany sposób, systemy przedsiębiorstwa z aplikacjami mobilnymi, platformami opartymi na rozwiązaniach chmurowych i IoT.
Rosnące oczekiwania klientów, zakłócenia cyfrowe, duża konkurencja oraz nowe przepisy (np. dyrektywa o usługach płatniczych PSD2 dotycząca banków) motywuje organizacje do wprowadzania innowacji do swoich usług. CA API Management to dobrze zaprojektowana i elastyczna platforma składająca się z API, portalu API i portalu handlowego.

Zastosowania

 • Upraszcza i przyspiesza procedury integracji i zarządzania usługami internetowymi, interfejsami programowania aplikacji i aplikacjami internetowymi, a tym samym daje podstawę do rozwoju biznesu i ekonomii aplikacyjnej
 • Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę aplikacji i API, stanowi platformę bezpieczeństwa
 • Znacząco skraca czas opracowywania produktu i wprowadzania go na rynek
 • Służy jako podstawa do tworzenia strategicznej / konkurencyjnej przewagi
 • Umożliwia bezpieczną i efektywną współpracę ze startupami i partnerami działającymi w obszarze technologii finansowych
 • Spełnia wymagania zawarte w dyrektywie PSD2, czyli:
  • dostęp do rachunku bankowego klienta,
  • inicjowanie płatności,
  • spełnienie wymaganych elementów związanych z bezpieczeństwem (obowiązkowe uwierzytelnienie klienta, obowiązek sformalizowanego zarządzania bezpieczeństwem informatycznym, notyfikacja incydentów do organów nadzoru).

Funkcjonalności

Integrowanie i tworzenie API:

 • Modernizowanie SOA, ESB, SOAP
 • Tworzenie nowoczesnych usług REST
 • Synchronizowanie wielu systemów danych
 • Zapewnienie niezawodności i skalowalności

Odblokowanie wartości danych:

 • Wykorzystywanie monetyzacji i narzędzi analitycznych
 • Optymalizowanie i zamienianie na kapitał sposobów udostępniania swoich wartościowych danych

Zabezpieczenie danych:

 • Zabezpieczanie danych podczas przesyłania ich od aplikacji do API, w szczególności dotyczy to aplikacji mobilnych i IoT
 • Zapewnianie wiodącego w branży uwierzytelniania

Przyspieszenie opracowywania nowych usług:

 • Zapewnianie głównych danych, funkcjonalności i bezpieczeństwa dla bankowości mobilnej i aplikacji IoT
 • Umożliwienie deweloperom skupiania się na tworzeniu lepszych i bardziej innowacyjnych produktów i usług

Produkt dla

Rozwiązanie skierowane jest do organizacji z wielu branż, którym zależy na skonsolidowaniu narzędzi, zarządzaniu bezpieczeństwem, ruchem internetowym API i aplikacjami internetowymi przy użyciu jednej platformy oraz integracją usług internetowych, zapewniając tym samym rozwój biznesowy w ekonomii aplikacyjnej.

Z uwagi na wejście w życie w styczniu 2018 roku dyrektyw PSD2 w bankach, w tej chwili to rozwiązanie jest szczególnie ważne dla sektora bankowego. Wytyczne dyrektywy wymagają od banków, aby ujawniały one informacje o swoich klientach usługodawcom zewnętrznym – umożliwienia podmiotom trzecim (tzw. TPP. Third party providers) dostępu do rachunku bankowego klienta, inicjowania płatności oraz określa wysokie wymagania w stosunku do bezpieczeństwa. Przepisy PSD2 tworzą nowe wyzwania i nowe możliwości dla banków, szukających nie tylko nowych sposobów na przetrwanie ale tez sposobów na zdobycie i utrzymanie zainteresowania klienta dzięki nowym innowacyjnym usługom finansowym i płatniczym. Oprogramowanie CA API Management pomaga w tym procesie.

Technologie