Windykacja należności C|3.0

Automatyczne masowe generowanie pozwów i tytułów wykonawczych na potrzeby procesu windykacji należności lub procesowania Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Opis

Debt Collector zapewnia możliwość zaprojektowania dowolnej logiki automatycznego tworzenia i procesowania pozwów, tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych na podstawie informacji zgromadzonych w bazach danych, systemach CRM lub ERP. Automatyzacja może być wykonana w oparciu o szerokie możliwości konfiguracji logiki i reguł Cameleoo.

Zastosowania

 • Wsparcie procesu windykacji należności zarówno w cywilnoprawnym, jak i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 • Automatyzacja tworzenia i wysyłania pozwów, wniosków egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych,
 • Zarządzanie danymi dłużników podczas procesu EPU i w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym),
 • Agregacja informacji o dłużnikach.

Funkcjonalności

 • Automatyczne generowanie gotowych pozwów zgodnych z wymaganiami EPU,
 • Dowolne definiowanie zawartości i tworzenie wniosków egzekucyjnych,
 • Tworzenie tytułów wykonawczych zgodnych z Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Masowy import danych z baz danych,
 • Walidacja danych dłużnika i wypełnianych dokumentów,
 • Zarządzanie uprawnieniami i użytkowaniami,
 • Możliwość tworzenia pozwów, wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych w paczkach,
 • Wbudowana baza kontrahentów.

Produkt dla

Produkt przeznaczony jest dla organizacji realizujących proces masowej windykacji należności, gdzie informacje na temat dłużników zgromadzone są w systemach informatycznych. Oferta przeznaczona jest szczególnie dla Klientów rozważających wykorzystanie usług e-Sądu (EPU) do windykacji należności oraz wszystkich instytucji uprawnionych do wystawiania tytułów wykonawczych w postępowaniu administracyjnym, np. jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązanie wskazane jest też dla organizacji, gdzie występuje problem manualnego tworzenia dokumentów windykacyjnych o podobnym wzorcu na podstawie uregulowanych danych dłużników. Oferta przeznaczona szczególnie dla sektora finansowego, przemysłowego, telekomunikacyjnego i publicznego.

Technologie

Nasze pozostałe produkty

cameleoo1elephanto_logosopp_logospod-logo-oferta

Skontaktuj się z nami