System przyłączeniowy C|3.0

System Obsługi Procesu Przyłączeniowego to rozbudowana aplikacja umożliwiająca realizację podstawowych celów firm dystrybucyjnych w zakresie obsługi nowych lub zmiany istniejących przyłączy do swoich sieci.

Opis

Kompleksowy system obsługi procesu przyłączeniowego obejmujący etap przyjęcia wniosku, wydanie warunków przyłączenia, obsługi zawarcia umowy, realizacji, w tym inwestycji, po przekazanie sprawy do rozliczenia. Aplikacja umożliwia szereg natywnych integracji usprawniających działanie w ramach infrastruktury informatycznej Klienta w zakresie systemów ERP (FK), zarządzania majątkiem sieciowym, systemem zarządzania dokumentami oraz portalami ekstranetowymi do obsługi klientów. Aplikacja SOPP jest gotowym produktem posiadającym duże możliwości konfiguracji i dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnej organizacji dystrybucyjnej.

Zastosowania

 • Obsługa procesu analizy i wydania warunków przyłączenia, obsługa zarówno nowych przyłączy jak i zmian mocy
 • Proces obsługi zawarcia umowy o przyłączenie z Klientem oraz przygotowania wzoru umowy
 • Proces realizacji przyłączenia, obejmującego ewidencję wpłat, polecenie wystawienia faktur oraz przyjęcie dokumentacji projektowej od Klienta
 • Proces rozliczenia opłaty za przyłączenie, w tym weryfikacja stanu, komunikacja z systemami FK, polecenie wystawienia faktur
 • Proces załączenia pod napięcie, obejmujący obsługę gotowości instalacji odbiorczej i wystawienie karty danych
 • Monitorowanie czasu na wydanie warunków przyłączenia, aktualnego statusu sprawy przyłączeniowej, terminów realizacji przyłączenia wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług
 • Proces pism przychodzących do sprawy/umowy przyłączeniowej, w tym podprocesy aneksowania warunków przyłączeniowych

Funkcjonalności

 • Mechanizmy procesowe workflow BPM
 • Formularze elektroniczne oparte o wizualny edytor (Cameleoo Forms)
 • Mechanizm obsługi szablonów dokumentów
 • Pełna obsługa struktury organizacyjnej wraz z uprawnieniami, rolami, opiekunami i technologami, w rozbiciu na wiele oddziałów/jednostek
 • Gotowe mechanizmy słowników, np. stacje, lokalizacje etc.
 • Bazy teleadresowy
 • Mechanizm raportów wraz z wizualizacją
 • Funkcję powiadomień e-mail i SMS
 • Rozbudowany silnik reguł i walidacji danych objętych procesem przyłączeniowym
 • Dedykowaną integrację z Liferay Portal w celu obsługi dedykowanego portalu klienckiego

Produkt dla

Produkt przeznaczony dla firm, które pełnią rolę dystrybutora energii, gazu, wody i innych usług wymagających obsługi przyłączeń do swojej sieci. Szczególnie aplikacja dostosowana jest do organizacji podlegających regulacjom URE. Produkt może być zarówno oparty o istniejące rozwiązania w zakresie BPM, ESB i bazy danych, jak w całości może zostać uruchomiony na oprogramowaniu opensource. Ofertę w tym zakresie kierujemy do sektora energetycznego, gazowego, przemysłowego i publicznego (szczególnie usług komunalnych).

Technologie

Nasze pozostałe produkty

cameleoo1elephanto_logologo-debtcollectorspod-logo-oferta

Skontaktuj się z nami