W Grupie Kapitałowej IT.expert rozumiemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako wpływ naszych działań i decyzji na społeczeństwo i środowisko. W naszej organizacji staramy się świadomie i racjonalnie zarządzać naszymi zasobami, nie zapominając o otaczających nas ludziach. Od wielu lat priorytetowo podchodzimy do budowania dobrych relacji z lokalnymi społecznościami, m.in. poprzez pomoc charytatywną czy sponsoring lokalnych uroczystości. Pomagamy w miarę naszych możliwości i będziemy to robić nadal.

medial Sport

Szkółka Piłkarska ŻBIKI Piastów

Szkółka piłkarska dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, rozwijająca pasję młodych zawodników do piłki nożnej. Poprzez zabawę i naukę dzieci poznają świat sportu, trenując z profesjonalnymi trenerami. Szkółka umożliwia udział w zawodach i turniejach. Celem jest kształcenie młodych talentów i zachęcenie ich do rozwoju umiejętności.

Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy Legia Warszawa

Klub powstał w 1998 roku, a już w 1999r. zajął III miejsce w Mistrzostwach Polski (rocznik 1990 i młodsi). W latach 2000 i 2002 zdobył tytuł Vice-Mistrza Polski (rocznik 1991 i młodsi), a roku 2003, 2004(rocznik 1993) i 2008 (rocznik 2001) sięgnął ponownie po tytuł Mistrza Polski.
Od powstania klub wyszkolił przyszłych zawodników juniorskich i seniorskich drużyn ligowych oraz reprezentantów Polski.

czapa Edukacja

Zespół Szkół nr 82 w Warszawie im. Stanisława Staszica

Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące, zlokalizowane w Warszawie przy ul. Nowomiejskiej 37 specjalizuje się w matematyce i innych naukach ścisłych.
Jedna z najstarszych i najbardziej cenionych szkół w Warszawie. Od lat kultywuje tradycje i utrzymuje się w czołówce szkół warszawskich. Z jej murów wyszło wielu cenionych i znanych absolwentów.

Towarzystwo Przyjaciół 1 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez udzielanie pomocy materialnej osobom związanym ze szkołami Zespołu wymagającym pomocy socjalnej (w tym uczniom z domów dziecka, niepełnosprawnym, uchodźcom i ich rodzinom).

komp Pomoc potrzebującym

Fundacja Dzieciom – Zdążyć z pomocą

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja ma ponad 29 000 podopiecznych – są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Fundacja, której podstawowym celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ksia Kultura

Staszowskie Towarzystwo Kulturalne

W maju 1981 roku z inicjatywy dr med. Macieja Zarębskiego założone zostało Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, które przyczyniło się do powstania Muzeum Ziemi Staszowskiej i serii wydawniczej Biblioteka Staszowska. Seria ta objęła publikacją wiele tytułów związanych z historią, życiem kulturalnym miasta i twórczością jego mieszkańców.